Karty sportowe zyskują na popularności. Zyski Benefit Systems szybują w górę

– W 2014 roku uzyskaliśmy najwyższą od trzech lat dynamikę wzrostu zysków, dzięki poprawiającej się rentowności oraz wysokiej dynamice sprzedaży - mówi Adam Kędzierski, członek zarządu Benefit Systems.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Karty sportowe zyskują na popularności. Zyski Benefit Systems szybują w górę

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

18 mar 2015 12:31


W IV kwartale 2014 roku Grupa Benefit Systems utrzymała dynamikę wzrostu sprzedaży notowaną w poprzednich kwartałach i uzyskała 119,5 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 16,0 proc. w porównaniu do IV kwartału 2013 roku.

W całym 2014 roku sprzedaż Benefit Systems wyniosła 452,3 mln zł i wzrosła o 18 proc. w porównaniu do roku 2013. Grupa utrzymuje zadowalający poziom rentowności – zysk brutto ze sprzedaży w 2014 roku wyniósł 106,9 mln zł (+26,7 proc. r/r), a rentowność brutto ze sprzedaży urosła do poziomu 23,6 proc. (+1,6 p.p. r/r/).

W 2014 roku zysk EBIT Grupy Benefit Systems wyniósł 49,8 mln zł i był wyższy o 50,6 proc. r/r, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 38,6 mln zł (+47,3 proc. r/r). Koszty sprzedaży w relacji do przychodów w 2014 roku wyniosły 5,4 proc. (poprawa o 0,5 p.p. rok do roku), a koszty ogólno administracyjne wyniosły 7,2 proc. (poprawa o 0,6 p.p. rok do roku).

W 2014 roku uzyskaliśmy najwyższą od trzech lat dynamikę wzrostu zysków, dzięki poprawiającej się rentowności oraz wysokiej dynamice sprzedaży. Czwarty kwartał okazał się bardzo dobry dla naszej Grupy - przekroczyliśmy symboliczną liczbę pół miliona użytkowników kart sportowych. Segment kart sportowych dobrze się rozwija, co ma pozytywne przełożenie na nasze wyniki. Będziemy kontynuowali działania związane z budowaniem przewagi konkurencyjnej Benefit Systems na rynku kart sportowych, w tym dalsze inwestycje w kluby – mówi Adam Kędzierski, członek zarządu Benefit Systems.

Liczba abonamentowych użytkowników kart sportowych na koniec 2014 roku wyniosła 527 tys. szt. – w porównaniu z końcem 2013 roku ich liczba zwiększyła się o 16,3 proc. (+74 tys. sztuk). Roczna wielkość wzrostu sprzedaży w 2014 roku była wyższa niż notowana w ubiegłych latach (2014/2013 +74 tys. 2013/2012 +60 tys., 2012/2011 +70 tys.).

Grupa kontynuuje strategię inwestycji i konsolidacji w branży fitness. W 2014 roku liczba klubów inwestycyjnych wzrosła do 47 (o łącznej powierzchni 63 tys. m2). Na lata 2015-2016 planowane jest utrzymanie dynamiki rozwoju sieci klubów oraz przekroczenie liczby 70 klubów w 2016. W ramach realizowanej strategii Benefit Systems. dokonał przeniesienia akcji i udziałów w podmiotach prowadzących kluby fitness do spółki zależnej Fit Invest sp. z o.o., w której Benefit Systems posiada 100 proc. udziałów.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.