Jak typować i kształtować przyszłych przywódców w firmach?

O tym czy dążą do centralizacji czy decentralizacji władzy w biznesie, a także w jaki sposób typują liderów zapytano prezesów globalnych firm w Polsce i na świecie.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Jak typować i kształtować przyszłych przywódców w firmach?

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

27 lut 2013 9:35


– Polscy menedżerowie rozumieją, że w trudnych czasach ogromnego znaczenia nabiera problem przywództwa i gotowi są brać na siebie to wyzwanie – mówi prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

W okresie niepewności zmienia się podejście do zarządzania firmą. Z jednej strony stopniowej centralizacji ulega proces decyzyjny, z drugiej strony firmy starają się zapewnić sobie jak najbardziej zróżnicowaną bazę kontrahentów.

Kto zatem podejmuje decyzje?

82 proc. menedżerów w Polsce i 66 proc. na świecie deklaruje, że strategiczne decyzje w ich firmach podejmowane są na poziomie kierownictwa wyższego szczebla. Tylko 18 proc. ankietowanych w naszym kraju, wobec 31 proc. na świecie, deklaruje, iż wszyscy pracownicy zachęcani są do angażowania się w proces podejmowania strategicznych decyzji.

Inaczej podchodzi się jednak do zarządzania łańcuchem dostaw – tutaj panuje większa decentralizacja i zróżnicowanie. 64 proc. menedżerów w Polsce i 50 proc. na świecie deklaruje chęć współpracy z jak największą liczbą kontrahentów.

Z czego to wynika?

Z jednej strony firmy chcą się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami na rynku i zabezpieczyć sobie portfel klientów, a z drugiej strony wyrażają obawę co do perspektyw przetrwania niektórych konsumentów.

Aby natomiast zabezpieczyć swoją przyszłość, firmy muszą kształtować przyszłych przywódców.
 
W tym celu najczęściej: angażują menedżerów niższego szczebla w podejmowanie decyzji strategicznych (78 proc. w Polsce wobec 79 proc. na świecie), tworzą dedykowane programy rozwoju (66 proc. w Polsce, 68 proc. na świecie), stawiają na rotacje między funkcjami (63 proc. w Polsce i 62 na świecie).
 
Polskie praktyki biznesowe zbliżone do światowych
 
Z badania Global CEO Survey realizowanego przez PwC wynika więc, że praktyki wyłaniania liderów w polskich firmach są bardzo zbliżone do stosowanych na świecie.
 
Jednak polscy menedżerowie zdecydowanie rzadziej promują różnorodność (36 proc. wobec 56 proc. menedżerów na świecie), a także planują sukcesję – 55 proc. wobec 71 proc.
 
– Menedżerowie w Polsce wierzą we własne siły i znacznie rzadziej poszukują pomocy, typują sukcesorów. Znacznie rzadziej starają się wychować w firmie tych, którzy zostaną przywódcami po nich – podsumowuje Witold Orłowski.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.