HR, zarządzanie, Rada Dialogu Społecznego: Co wydarzy się w nadchodzącym tygodniu?

• Od poniedziałku (11 lipca) na czele Enei Operator stanie Andrzej Kojro.
• 12 lipca zbierze się zespół problemowy RDS ds. prawa pracy. 
• Ppodzespół RDS ds. służb mundurowych spotka się w środę (13 lipca).
• Z kolei sobotę (16 lipca) swoje święto obchodzić będą księgowi.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

HR, zarządzanie, Rada Dialogu Społecznego: Co wydarzy się w nadchodzącym tygodniu?

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

11 lip 2016 11:42


Zgromadzenie Wspólników Enei Operator powołało zarząd nowej kadencji. Od poniedziałku (11 lipca) na jego czele stanie Andrzej Kojro. W składzie zarządu pozostają: Marek Szymankiewicz, Wojciech Drożdż oraz Jakub Kamyk. Natomiast z firmy odszedł dotychczasowy prezes Michał Jarczyński oraz wiceprezes Dariusz Szymczak.

Tego dnia zbierze się również zespół problemowy rady Dialogu Społecznego ds. rozwoju przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej sił zbrojnych. W trakcie spotkania zostanie wybrany współprzewodniczący ze strony rządowej, a także zostanie przyjęty harmonogram prac zespołu na 2016 r.

Z kolei 12 lipca zbierze się zespół problemowy RDS ds. prawa pracy. Uczestnicy podsumują dotychczasowe prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Spotkaniu przewodniczyć będzie Jacek Męcina z Konfederacji Lewiatan. Udział w posiedzeniu zapowiedział również wiceminister pracy, Stanisław Szwed.

Jacek Męcina poprowadzi spotkanie zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. (Fot. PTWP) Jacek Męcina poprowadzi spotkanie zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. (Fot. PTWP)

We wtorek (12 lipca) spotka się także zespół tematyczny RDS ds. ds. przemysłu lekkiego. Omówiona zostanie organizacja prac grup roboczych działających w ramach zespołu: grupy roboczej ds. edukacji zawodowej i grupy roboczej ds. sektorowych zamówień publicznych.

Tego dnia odbędzie się również posiedzenie Rady Rozwoju, w którym weźmie udział minister pracy, Elżbieta Rafalska.

Z kolei podzespół RDS ds. służb mundurowych spotka się w środę (13 lipca). Podczas posiedzenia przedstawiciele pracodawców i pracowników przedstawią swoje opinie w sprawie projektu ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020". Natomiast rząd ujawni swoje stanowisko na temat włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Podczas spotkania zostaną również przeanalizowane potrzeby zatrudnienia w związku z obecną sytuacją międzynarodową (terroryzm, wzmożona migracja, potrzeba wzmocnienia bezpieczeństwa) oraz bezpieczeństwo pełnienia służby przez funkcjonariuszy we wszystkich służbach.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.