HR-owiec przyszłości – jaki będzie?

Z najnowszego raportu Grupy Pracuj Solutions „HR-owca portret własny” wynika, że obecnie specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi to osoba wszechstronna, zainteresowana własnym rozwojem, zaangażowana i zmotywowana. Jednocześnie, HR-owcy to grupa, która w coraz większym stopniu jest odpowiedzialna za sukces biznesowy organizacji, dla której pracuje.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

HR-owiec przyszłości – jaki będzie?

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

5 lip 2013 19:24


Działy HR w naturalny sposób stanowią punkt styku między firmą a jej otoczeniem. Zarówno wewnątrz firmy - poprzez motywowanie, szkolenie czy zarządzanie talentami, jak również na zewnątrz - rekrutując i konfrontując się z bieżącą sytuacją na rynku pracy. Właśnie HR-owiec może najszybciej dostrzec i zareagować na dopiero nadchodzące zmiany. Ale czy tak będzie również w przyszłości?

O zdanie zapytaliśmy uznanych ekspertów branży Human Resources.

Wyniki badania „HR-owca portret własny" jednoznacznie wskazują, że oczekiwania firm wobec pracowników działu Human Resources są wysokie i obejmują wiele różnorodnych zadań. Na barkach HR-owca bardzo często spoczywają kompleksowe działania związane zarówno z rekrutacją nowych pracowników (95%), selekcją napływających aplikacji (92%), czy kwestiami kadrowymi(79%).

Ponad ¾ ankietowanych zajmuje się także doskonaleniem pracowników i umożliwianiem im rozwijania swoich kompetencji poprzez szkolenia (77%). Niewiele mniej, bo 72% wskazań, zdobyło także motywowanie pracowników, poprzez zapewnianie im możliwości rozwoju w ramach organizacji.

Przeobrażenie HR-u polega na tym, iż z tzw. „kadrowych" obszar Human Resources staje się coraz bardziej partnerem biznesu. Zmiana ta jest możliwa, gdyż wiedza pracowników działu HR jest coraz bardziej wszechstronna i nie ogranicza się wyłącznie do procesów związanych stricte z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Spektrum zainteresowań HR-u obejmuje takie pola jak: pozycja rynkowa przedsiębiorstwa, znajomość przewag konkurencyjnych, wiedza o brakujących, a przyszłościowych kompetencjach, najnowsze trendy czy otoczenie konkurencyjne. Dodatkowo, specjalista ds. ZZL powinien umieć zaplanować i przygotować działania, będące odpowiedzią przedsiębiorstwa na procesy demograficzne, społeczne, czy zmiany przepisów.

Funkcja Human Resources - dobrze oceniana zarówno przez zarząd, menedżerów, jak i pracowników - to taka, która umożliwia organizacji efektywne wykorzystanie jej zasobów przy równoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu zaangażowania pracowników. A wszystko to powinno uwzględniać aspekt różnorodności kulturowej czy wiekowej - podkreśla Agnieszka Bieniak, senior HR menedżer w grupie Pracuj Solutions.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.