Coaching w zarządzaniu czy coachingowy styl kierowania?

Pojęcie coachingu od około trzech lat robi oszałamiającą karierę w słowniku zarządzania zasobami ludzkimi. Pojawia się jednak pytanie, co coach daje firmie?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Coaching w zarządzaniu czy coachingowy styl kierowania?

PODZIEL SIĘ


Autor: Jolanta Filipczyk-Sikora

21 maj 2013 13:58


Kluczową zasadą coachingu jest praca na zasobach organizacji, zespołów czy pracowników oraz założenie, że coach ma pytania a coachowany pracownik - odpowiedzi na nie.

Te dwa wstępne tylko założenia coachingu rodzą wiele pytań dla menedżerów np. czy włączać go do wachlarza metod wykorzystywanych przez menedżerów, a jeśli tak to jak, kiedy i w jakich aspektach? Przede wszystkim należy jednak zadać pytanie, co daje coaching pracownikom i firmie, kim jest ów ciągle jeszcze tajemniczy coach lub szef - coach oraz jak się nim stać?

Coaching klasyczny a coachingowy styl kierowania. Cele własne czy cele organizacji

Warto rozróżnić klasyczny coaching prowadzony przez profesjonalnych coachów od stosowania elementów coachingu lub metod komunikacji zaczerpniętych z coachingu do kierowania głównie ze względu na nadużywanie słowa coaching a tym samym wypaczanie metody. Klasyczny coaching, najlepiej opisuje Międzynarodowa Federacja Coachów czyli najbardziej znane i respektowane stowarzyszenie coachów.

Coachowie są szkoleni by słychać, obserwować i dostosowywać swoje podejście do indywidualnych potrzeb klienta. Szukają u niego rozwiązań i strategii, wierząc, że jest on z natury kreatywny i zaradny. Zadaniem coacha jest zapewnić klientowi wsparcie, umożliwiając mu doskonalenie swoich umiejętności, zasobów i kreatywność, które on już posiada (coachfederation.org).

W coachingu klasyczny cel klienta jest przez niego samego ustalany a coach podąża za nim, wspiera klienta i wydobywa wszystkie jego zasoby, atuty i możliwości. Cele coacha mogą dotyczyć nie tylko sfery pracy ale także życia prywatnego np. przełamywania nieśmiałości czy radzenia sobie z nadwagą. W metodzie tej rozumianej tradycyjnie coach nie musi być ekspertem w zakresie tematu coachingu, powinien natomiast posiadać szerokie umiejętności interpersonalne (np. słuchania, zadawania pytań, empatię, obiektywizm itd.).

W coachingowym stylu kierowania cel pracownika czy podwładnego powinien być jednocześnie celem firmy, a przynajmniej być z nim spójny, sam zaś menedżer bardziej aktywny w jego określaniu lub dookreślaniu w przypadku niespójności z strategią, standardami czy priorytetami firmy. Oczywiście warunkiem koniecznym do pracy coachingowej z podwładnym, o której w dalszej części artykułu piszę więcej, jest akceptacja celu przez pracownika coachowanego.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.