Carrefour podpisał Kartę Różnorodności

Carrefour Polska przyjął Kartę Różnorodności, której celem jest równanie szans oraz przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Podejście to znajduje swoje odzwierciedlenie w stosunku do pracowników firmy, jej partnerów biznesowych oraz klientów.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Carrefour podpisał Kartę Różnorodności

PODZIEL SIĘ


Autor: JK

5 gru 2013 9:12


Przystąpienie do grona sygnatariuszy tej międzynarodowej inicjatywy jest potwierdzeniem otwartości Carrefour na szeroko rozumianą różnorodność, przejawiającą się w równym traktowaniu wszystkich pracowników, bez względu na ich płeć, wiek, stan zdrowia, pochodzenie, wyznawaną religię, przekonania polityczne, przynależność związkową, status rodzinny, styl życia czy zasady zatrudnienia.

Zapisy Karty Różnorodności realizowane są przez spółkę poprzez program pokonywania barier, w ramach którego Carrefour umożliwia podjęcie pracy osobom z różnym wiekiem i poziomem wykształcenia, osobom niepełnosprawnym lub pozostającym długotrwale bez pracy. Pracownikom bez przygotowania zawodowego firma oferuje również naukę zawodów. Tak szerokie podejście do problematyki aktywizacji zawodowej jest odpowiedzią na bieżącą sytuację ekonomiczną i społeczną kraju.

Carrefour przełamuje również istniejące stereotypy oraz bariery komunikacyjne i umożliwia osobom niepełnosprawnym podjęcie pracy. Aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON. W 2006 roku jako pierwsza w Polsce sieć hipermarketów, stworzyła specjalny projekt zatrudniania osób niepełnosprawnych w swoich sklepach. Obecnie na rzecz Carrefour pracuje ponad 850 osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

- Podpisując Kartę Różnorodności potwierdziliśmy działania, jakie od lat realizujemy w ramach polityki równego traktowania naszych pracowników. Zależy nam, aby wszyscy czuli się dobrze w swoim miejscu pracy, byli traktowani z szacunkiem i uwagą. Wierzymy, że różnorodność osób pracujących w Carrefour stanowi największą wartość firmy" - podsumowuje Justyna Orzeł, dyrektor zasobów ludzkich Carrefour Polska.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

2 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

pracownik 2014-01-08 16:31:17

Praca w Carrefour w Krakowie na Witosa, w sektorze produktów świeżych rzeczywiście ma wiele wspólnego z różnorodnością. Kierowniczka tego sektora prowadzi różnorodne eksperymenty na pracownikach, np. grafik układa tylko pod kontem jednej pracownicy, resztę ( czyli dwie pozostałe osoby) traktuje jak mało istotną ,tanią siłę roboczą,bez prawa głosu. W dziale wędliny-sery, oraz mięso, gdzie sprzedaż odbywa się tradycyjnie,czyli przez ladę, wystawiona jest na zmianę popołudniową tylko jedna osoba.....To jest tylko jeden z wielu przykładów mobbingu w tym hipermarkecie .

Carrefour Kraków Witosa 2014-01-08 16:10:18

mobing w sektorze produktów świeżych