Brak strategii kadrowych nie pomaga polskim firmom

Ponad połowa małych i średnich firm w Polsce nie posiada strategii rozwoju - wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącego planowania strategicznego w firmach. Tylko 31 proc. ankietowanych deklaruje posiadanie wizji swojej działalności, z czego jedynie 10 proc. spisuje ją w formie dokumentu. Ponadto plany strategiczne tworzone przez polskich przedsiębiorców nie uwzględniają mierzalnych celów. Zdaniem ekspertów PARP źródłem wniosków niezbędnych przy planowaniu krótko i długookresowych planów strategicznych jest analiza kapitału ludzkiego (KL).
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Brak strategii kadrowych nie pomaga polskim firmom

PODZIEL SIĘ


Autor: WNP.pl (PS)

wnp.pl

29 sty 2014 12:58


Z kolei badania PARP i SGH nad pomiarem KL w firmach pokazują, że polscy przedsiębiorcy co prawda wykazują zainteresowanie tym tematem, ale regularne analizy swoich kadr przeprowadza zaledwie 15 proc. z nich.

Dla osób pracujących nad strategią firmy najczęstszym problemem jest brak wystarczających danych, dzięki którym można by było wysnuć rzetelnie uzasadnione wnioski. Dotyczy to również danych na temat posiadanego i wykorzystywanego kapitału ludzkiego. Specjaliści i menadżerowie HR nie mogąc ocenić np. rentowności zasobów ludzkich, mają obawy przed tworzeniem planów rozwoju pracowników czy podejmowaniem radykalnych decyzji personalnych, np. w kontekście zwolnień, tworzenia nowych miejsc pracy, ale przede wszystkim inwestowania w działania podnoszące kwalifikacje zespołu.

W obliczu braku miarodajnych prognoz, wyznaczanie kierunku strategicznego rozwoju całej firmy bardziej przypomina wróżenie z fusów. Niezwykle istotne jest zatem przeanalizowanie i określenie najważniejszych danych, które pomogą rozpoznać kluczowe wyzwania firmy w kontekście zarządzania kadrami.

Z badań PARP i SGH, które stały się uzasadnieniem uruchomienia projektu "Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa" wynika, że głównym wskaźnikiem kapitału ludzkiego obliczanym i wykorzystywanym przez przedsiębiorców są przede wszystkim koszty związane z wynagrodzeniem - tak wskazało prawie 75 proc. mikro i małych firm, 85 proc. średnich oraz 88 proc. dużych. Większość z nich, zwłaszcza dużych przedsiębiorstw, dodatkowo zwraca uwagę na wskaźniki absencji pracowników oraz kosztów związanych ze szkoleniami.

Znacząca część przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 250 pracowników oblicza także mierniki fluktuacji i czasu zastąpienia pracownika, kosztów związanych z rotacją pracowników, odsetkiem przeszkolonych pracowników, czasu przeznaczonego na szkolenia oraz doświadczenia pracowników.

Cały artykuł czytaj tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.