Pensje bez tajemnic, czyli plusy jawności wynagrodzeń w firmie

- Wprowadzając jawny system płac, zapobiegamy istnieniu kominów płacowych czy występowaniu problemów z przyznawaniem podwyżek - mówi Bożena Szałaj, dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji w DCT Gdańsk.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Pensje bez tajemnic, czyli plusy jawności wynagrodzeń w firmie

PODZIEL SIĘ


Autor: Jolanta Miśków

7 sie 2013 8:00


W DCT Gdańsk zdecydowaliście się na jawność wynagrodzeń. Czy dotyczy ona wszystkich pracowników, czy tylko ich części?

Bożena Szałaj, dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji w DCT Gdańsk: Obecnie w firmie zatrudnionych jest ponad 500 pracowników. Jawność wynagrodzenia dotyczy największej grupy z działu operacyjnego, liczącej niemalże 400 osób. Pracują oni bezpośrednio przy przeładunku kontenerów. Są to zatem np. operatorzy suwnic, ciągników siodłowych czy też kontrolerzy kontenerów. W przypadku stanowisk indywidualnych w firmie DCT stawki nie są jawne. Podobna sytuacja dotyczy zarobków kadry zarządzającej, jednak w przyszłości może się to zmienić.

Czym skutkuje jawność wynagrodzeń?

- Zwiększeniem komfortu pracowników w związku z przewidywalnością i jasnością zasad, oszczędnością czasu, unikaniem niedomówień czy też rozbieżności interpretacyjnych. W związku z tym, że wynagrodzenie za pracę na danym stanowisku jest na tym samym poziomie, można przyjąć, że stanowi ono wartość danego stanowiska, ponieważ osoby wykonujące tę samą pracę mają taką samą stawkę zaszeregowania.

W konsekwencji nie funkcjonuje ustalanie wysokości wynagrodzenia indywidualnie. Co więcej, jeżeli dany pracownik jest zainteresowany uzyskaniem awansu, to z góry wie, jakie wynagrodzenie otrzyma.

Z jakiego powodu firma zdecydowała się na wprowadzenie takiego rozwiązania?

- Na decyzję wpłynęło wiele czynników. Jako pierwszy można wymienić uwarunkowania formalno-prawne wynikające z art.183c Kodeksu pracy, który określa, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

Jednocześnie warto zauważyć, że nie wszystkie polskie organizacje oraz przedstawiciele HR wprowadzili w życie te zapisy, co skutkuje tym, że w ich organizacjach wynagrodzenia nadal kształtują się bardzo indywidualnie.

Więc chodziło tylko o prawną regulację tej kwestii?

- Istnieje szereg dodatkowych korzyści płynących z wprowadzenia jawności wynagrodzeń w firmie. Dzięki niemu w organizacji istnieją przejrzyste zasady dotyczące warunków zatrudnienia, co skutkuje choćby oszczędnością czasu wynikającą z braku indywidualnych zapytań pracowników kierowanych do przełożonych czy dyrekcji dotyczących podwyżek ich wynagrodzeń.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.