Jak bezpiecznie rozwiązywać umowy o pracę

0 0
Jak bezpiecznie rozwiązywać umowy o pracę

– Sprawy zwolnionych pracowników często trafiają do sądu z powodu łatwych do uniknięcia błędów popełnionych przez pracodawców – mówi Paulina Grotkowska, adwokat z kancelarii Kruk i Partnerzy.

Kiedy można rozwiązać umowę o pracę?

Paulina Grotkowska, adwokat z kancelarii Kruk i Partnerzy: Zależy w jakim trybie. W trybie porozumienia stron praktycznie w każdej sytuacji. W innym wypowiedzenie jest ograniczone prawnie. Rozstanie się z pracownikiem za wypowiedzeniem umowy o pracę nie może być co do zasady dokonane, jeśli podlega on szczególnej ochronie przed rozwiązaniem (np. jest w wieku przedemerytalnym, a okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury).

Podobnie nie będzie można wypowiedzieć pracownikowi angażu w trakcie jego urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. choroby. Ograniczenia te nie znajdą zastosowania w razie upadłości firmy lub jej likwidacji.

Jak najkorzystniej rozwiązać umowę o pracę?

- Moim zdaniem porozumienie stron jest najkorzystniejszym sposobem rozwiązania umowy o pracę zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Tryb ten umożliwia stronom uzgodnienie warunków, na jakich się rozstaną. W ramach negocjacji pracodawcy często oferują pracownikom wyższe gratyfikacje finansowe aniżeli te, które należałoby wypłacić na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

W zamian pracownicy zobowiązują się nie zgłaszać względem pracodawcy roszczeń związanych z umową o pracę oraz jej rozwiązaniem, minimalizując tym samym ryzyko sprawy w sądzie.

Czy rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn zakładu pracy może nastąpić w drodze porozumienia stron?

- Tak, przy czym dla rozwiązania umowy w tym trybie niezbędnym będzie uzyskanie zgody pracownika. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w takim wypadku pracownikowi również będzie przysługiwała odprawa z tytułu zwolnień grupowych. Co więcej, będzie on mógł skorzystać z preferencyjnego okresu karencji w zakresie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Zasiłek taki będzie mu przysługiwał już po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, a nie 90 dni jak przy zwykłym porozumieniu stron. Musi być spełniony tylko warunek: porozumienie stron musi stanowić expressis verbis, że rozstanie z pracownikiem jest konsekwencją upadłości firmy, jej likwidacji lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn zakładu pracy.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.