Zarobki wójtów i prezydentów: czy trzeba zgody na obniżkę pensji?

Urzędy mają wątpliwości, czy do obniżenia wysokości wynagrodzenia wójta, burmistrza, prezydenta potrzebna jest jego zgoda. Powodem są niejasne przepisy. A to ważne, bo niektórych włodarzy miast - bez cienia przesady - można uznać za krezusów.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zarobki wójtów i prezydentów: czy trzeba zgody na obniżkę pensji?

PODZIEL SIĘ


Autor: portalsamorzadowy.pl

20 lut 2013 19:32


Wysokość wynagrodzenia prezydentów miast jest zaprzeczeniem tezy, że w urzędach zarabia się marnie oraz że z pensji urzędniczej nie da się wyżyć ani się na niej dorobić. Na wysokość zarobków mogą narzekać jedynie "szeregowi" urzędnicy, ale nie prezydenci miast. W wielu wypadkach zarobków jakie mają prezydenci niektórych miast nie mają prezesi prywatnych firm, czy koncernów.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest uzależniona od kwoty bazowej ustalanej w ustawie budżetowej na dany rok i nie może ona przekroczyć siedmiokrotności tej kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

W identyczny sposób ustala się wynagrodzenie: marszałka województwa, wicemarszałka oraz pozostałych członków zarządu województwa, starosty, wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu powiatu.

I tak np. w 2012 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wyniosła 1766,46 zł. W konsekwencji maksymalne miesięczne wynagrodzenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) może wynosić (i bardzo często w praktyce wynosi) nawet 12 365,22 zł.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma też prawo do różnego rodzaju dodatków do wynagrodzenia zasadniczego - przysługuje mu: dodatek za wieloletnią pracę (stażowy), nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, jak również 13-ta pensja.

Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje ponadto dodatek specjalny oraz dodatek funkcyjny. Dodatek specjalny dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przysługuje w wysokości wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a dla prezydenta Warszawy oraz prezydentów miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców - w kwocie nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Z kolei dodatek funkcyjny: prezydent Warszawy oraz prezydentów miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców wynosi maksymalnie 2500 zł., prezydenta innych miast (na prawach powiatu) - wynosi maksymalnie 2100 zł., wójta, burmistrza (w zależności od liczby mieszkańców gminy) - wynosi maksymalnie od 1900 zł. do 2100 zł.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.