Wynagrodzenia pracowników RIO do ujawnienia

Informacja o wydatkach RIO, w tym wysokości wynagrodzeń pracowników jest informacją o majątku publicznym. Informacją publiczną jest zatem też informacja o pieniądzach przeznaczonych na nagrody, również o charakterze uznaniowym - podkreśla WSA w Opolu.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Wynagrodzenia pracowników RIO do ujawnienia

PODZIEL SIĘ


Autor: PortalSamorzadowy.pl (AW)

www.portalsamorzadowy.pl

2 sie 2013 12:29


Wojewódzki Sąd Administracyjny badał skargę na prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Skarżący podnosił bezczynność organu z rażącym naruszeniem prawa. Poszło o nieujawnienie, mimo wniosku skarżącego, informacji dotyczącej kształtowania się w latach 2010 - 2013 wysokości zasadniczych wynagrodzeń prezesa oraz pozostałych etatowych członków Kolegium Izby oraz wysokości nagród przyznanych ww. osobom.

Prezes RIO w Opolu poinformował skarżącego, że minister administracji i cyfryzacji, wykonujący czynności z zakres prawa pracy wobec prezesa izby, jest w posiadaniu informacji na temat wysokości jego wynagrodzenia, a w szczególności w zakresie powodów przyznania nagród i ich wysokości. Wyjaśnił jednocześnie, powołując się na art. 26a ust. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, że wynagrodzenie etatowych członków kolegium stanowi wielokrotność kwoty bazowej, którą to wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.

Skarżącego to nie zadowoliło. Podobnie  jak późniejsze wyjaśnienie, że nagrody uznaniowe zawierały się w kwotach od 1.800 zł w 2011 r. do 5.900 zł w 2010 r. RIO nie podał bowiem przy tym informacji, jaka była wysokość tych nagród w całym wskazanym przez skarżącego czasie, a więc nagród przyznawanych (bądź nie) od dnia 1 stycznia 2010 r. do 30 kwietnia 2013 r.

Sprawa znalazła finał w sądzie (syg. akt II SAB/Op 33/13).

WSA w Opolu przypomniał, że z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w określonym w prawie terminie organ nie podejmuje żadnych czynności w sprawie lub, gdy wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, jednakże, mimo istnienia ustawowego obowiązku, nie kończy go wydaniem stosownego aktu lub nie podejmuje czynności.

Tak też było zdaniem sędziów w tym wypadku.

- W myśl art. 4 ust. 1 i 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności m.in. organy władzy publicznej i podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, będące w posiadaniu takich informacji - argumentował sąd.
CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.