Wynagrodzenia 2016: Ile będziemy zarabiać w przyszłym roku?

Scenariusze przewidują, że w 2016 i 2017 roku wzrost PKB w naszym kraju wyniesie odpowiednio 3,3 proc. i 3,5 proc. Poprawa koniunktury powinna mieć także odzwierciedlenie w większej dynamice wzrostu wynagrodzeń.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Wynagrodzenia 2016: Ile będziemy zarabiać w przyszłym roku?

PODZIEL SIĘ


Autor: jk/mat. pras.

31 gru 2015 10:42


Jak wynika z raportu płacowego Sedlak & Sedlak za 2015 rok, blisko 75 proc. badanych firm zamierza zwiększyć wynagrodzenia swoich pracowników w 2016 roku. 

Wynagrodzenia w Unii Europejskiej

Pracujący w Unii Europejskiej mogą spodziewać się w 2016 roku podwyżek na poziomie 2,8 proc., co po uwzględnieniu 0,5 proc. inflacji będzie oznaczało realny wzrost wynagrodzeń o 2,3 proc.

Najwyższa dynamika wzrostu wynagrodzeń w Unii Europejskiej w 2016 roku wystąpi w Rumunii. Ekonomiści przewidują, że zarobki w tym kraju wzrosną o około 4,8 proc., przy czym na skutek deflacji, oczekiwany realny wzrost płac wyniesie blisko 5,5 proc.

Czytaj też: Wynagrodzenia w Polsce 2016: To będzie złoty rok pracowników! O ile więcej zarobią Polacy i dlaczego?

Na kolejnych miejscach zestawienia uplasowały się Litwa i Bułgaria, gdzie pensje powinny wzrosnąć o 4 proc. Jednak za sprawą dużej różnicy w poziomie wskaźnika inflacji między tymi gospodarkami, wynagrodzenia Litwinów wzrosną realnie o 5 proc., a w Bułgarii o niecałe 4 proc.

Według przewidywań w Polsce dynamika wzrostu wynagrodzeń w 2016 roku może wynieść 2,6 proc.. Utrzymująca się deflacja sprawi jednak, że Polacy będą mogli liczyć na realne podwyżki na poziomie 3,4 proc.

Najmniejszy wzrost pensji realnych zaobserwujemy w Portugalii, gdzie zarobki wzrosną jedynie o 0,4 proc. Z kolei w Finlandii zarówno nominalna jak i realna dynamika wzrostu wynagrodzeń wyniesie 1 proc.

Z kolei z prognoz opracowanych przez Komisję Europejską wynika, że wynagrodzenia nominalne w krajach Unii Europejskiej w 2016 roku wzrosną o 1,6 proc. Po uwzględnieniu wskaźnika inflacji dynamika wynagrodzeń wyniesie 1,4 proc.

Szacunki dla krajów należących do strefy euro są nieco mniej optymistyczne. Według Komisji Europejskiej płace nominalne w tych państwach wzrosną w 2015 roku o 1,3 proc. Siła nabywcza wynagrodzeń zwiększy się natomiast o 1,2 proc.

Według ekspertów z Komisji Europejskiej wynagrodzenia w ujęciu nominalnym w 2016 roku wzrosną we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej. Największy wzrost prognozowany jest na Litwie (5,5 proc.), w Estonii (5,1 proc.) i na Łotwie (5,0 proc.). Najniższy zaś w Belgii, gdzie zarobki wzrosną jedynie o 0,1 proc. W Polsce płace w ujęciu nominalnym zwiększą się o 3,9 proc. 

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.