W 2016 r. emeryci dostaną jednorazowy dodatek

Komisja finansów publicznych rozpatrzyła poselskie projekty ustaw o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

W 2016 r. emeryci dostaną jednorazowy dodatek

PODZIEL SIĘ


Autor: Parlamentarny.pl

23 gru 2015 9:07


Posłowie większością głosów zdecydowali, że do dalszego procedowania trafi projekt poselski PiS, który stanowi o jednorazowej wypłacie dodatku dla osób otrzymujących najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, czyli do wysokości 900 zł, w wysokości 400 zł.

Przy świadczeniach od 900 do 1,1 tys. zł byłoby to 300 zł. Z kolei w przypadku osób pobierających obecnie od 1,1 tys. do 1,5 tys. zł dodatek wyniósłby 200 zł. Dla osób, które otrzymują takie świadczenia w wysokości od 1,5 tys. zł do 2 tys. zł dodatek wyniesie 50 zł.

Na ten cel rząd planuje przeznaczyć ok. 1,374 mld zł. Dodatki będą wypłacane od 1 marca 2016 r.

Było z czego wybierać

Komisja rozpatrywała trzy zbieżne ze sobą wnioski złożone przez PO, PSL oraz PiS. - Różnice miedzy poszczególnymi projektami sprowadzają się do różnicy kwot dotyczących I i IV grupy emerytów i rencistów. Wniosek klubu PO – PSL zakładał, że grupa najniżej uposażonych, do 900 zł, emerytów i rencistów otrzymałaby dodatek 350 zł, natomiast 100 zł dostaliby świadczeniobiorcy z uposażeniem od 1,5, - 2 tys. zł – wyjaśniał Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt PiS jest podobny, ale w grę wchodzą inne kwoty. Niemniej różnice w kosztach wypłaty świadczeń osób należących do pierwszego przedziału tego projektu, to kwota 113 mln zł. Generalny koszt tych świadczeń w przypadku projektów PO i PSL jest niemal taki sam i wynosi ok. 1,410 mld zł. Taka kwota została zarezerwowana na 2016 r. W przypadku wniosku PiS, kwota jest niższa i wynosi ok. 1,374 mld zł.

Cały artykuł znajdziesz tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.