Ubóstwo a praca - raport o zatrudnieniu w 2011 r.

0 0
Ubóstwo a praca - raport o zatrudnieniu w 2011 r.

Dobrobyt Polaków rośnie, ale nierówności sprawiają, że część społeczeństwa nie jest w stanie zaspokajać podstawowych potrzeb – stwierdzają autorzy raportu z cyklu „Zatrudnienie w Polsce”, omawianego w środę w Warszawie.

Eksperci badali związek ubóstwa i wykluczenia z miejscem zamieszkania, pracą, źródłem dochodów i wielkością gospodarstwa domowego, w tym liczbą dzieci.

„Często mówi się, że najskuteczniejszym sposobem ograniczenia ubóstwa jest aktywizacja zawodowa, a jednak w Polsce wiele osób pracujących także jest zagrożonych ubóstwem" - powiedział Grzegorz Baczewski z ministerstwa pracy i polityki społecznej.

Iga Magda z Instytutu Badań Strukturalnych przedstawiła czynniki ryzyka ubóstwa. Jest ono największe wśród osób w wieku 45-54 lat; w gospodarstwach domowych, których głową jest kobieta; tam, gdzie głównym źródłem dochodów nie jest praca, lecz zasiłki i zapomogi; w małych miejscowościach, a na wsi tam, gdzie źródłem utrzymania jest praca na roli. Tymczasem emerytura - stwierdził IBS - znacząco zmniejsza ryzyko ubóstwa.

Badano także związek między liczbą dzieci a zagrożeniem ubóstwem. W ostatnich latach w Polsce zmalało ubóstwo wśród rodzin z dziećmi, ale wciąż jest ich relatywnie więcej niż w innych krajach UE. Ryzyko ubóstwa rośnie wraz z trzecim dzieckiem w rodzinie, jednakże według badań Instytutu prawie połowa ubogich gospodarstw z dwojgiem dzieci byłaby uboga także wtedy, gdyby dzieci nie miała.

Maciej Lis z IBS zajmował się związkiem między pracą i nierównościami w dochodach a ubóstwem. Zwrócił uwagę, że odnotowywany w ostatnich latach spadek ubóstwa wynikał jedynie ze wzrostu średniego dochodu, nie z niwelowania nierówności. Wskazał zarazem, że nie zawsze grupa ubogich pracujących pokrywa się ze zbiorem nisko opłacanych, ponieważ osoby o niskich dochodach to często młodzi, którym pomaga rodzina.

Niska płaca nie determinuje więc całkowicie ubóstwa pracujących, duże znaczenie ma struktura gospodarstw domowych.

Sonia Buchholtz z IBS mówiła o subiektywnej granicy ubóstwa - że w Polsce poczucie ubóstwa jest większe niż mierzone kryteriami obiektywnymi, ponieważ ludzie przyzwyczajają się do pewnego poziomu dochodów, ponadto porównują poziom dobrobytu do bogatszych państw Europy, a nie do własnej sytuacji sprzed lat.

Raport „zatrudnienie 2011 - ubóstwo a praca" został przygotowany przez Instytut Badań Strukturalnych w partnerstwie z Centrum Analiz Ekonomicznych (CenEA) z inicjatywy MPiPS i na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Wcześniejsze edycje raportu „Zatrudnienie w Polsce" dotyczyły m. in. reform strukturalnych rynku pracy, bezpieczeństwa na elastycznym rynku pracy oraz integracji i globalizacji.

 

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.