Strażacy dostaną wyższe dodatki za wysługę lat. Ustawa podpisana

Prezydent podpisał ustawę dającą strażakom wyższe dodatki za wieloletnią wysługę lat. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej otrzymają dodatki stażowe z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 r.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Strażacy dostaną wyższe dodatki za wysługę lat. Ustawa podpisana

PODZIEL SIĘ


Autor: AT

20 lip 2015 12:53


Pozostali funkcjonariusze służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych zostali objęci podobnymi rozwiązaniami już kilka miesięcy temu.

Wyższe dodatki dla strażaków

Zmiana zasad naliczania dodatku stażowego i wypłata tego dodatku były jednymi z postulatów służb podległych MSW, które poruszane były przez związki w rozmowach z szefową resortu. W stosunku do funkcjonariuszy Policji, BOR i Straży Granicznej wprowadzenie nowych rozwiązań możliwe było w drodze rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych, natomiast w odniesieniu do strażaków zmiany wymagała ustawa u Państwowej Straży Pożarnej.

Nowelizacja ustawy wprowadza wyższe dodatki dla strażaków, którzy zdecydują się pozostać w służbie dłużej niż 20 lat. Uposażenie zasadnicze strażaka wzrastać będzie z tytułu wysługi lat o 2 proc. po 2 latach służby i o 1 proc. za każdy następny rok, aż do wysokości 20 proc. po 20 latach służby. Po tym czasie wzrastać będzie o dalsze 2 proc. za każde następne dwa lata, aż do wysokości 32 proc. po 32 latach służby. Do momentu zmiany przepisów, strażacy po ukończeniu 30 roku życia mogli liczyć na dodatek w wysokości maksymalnie 25 proc. - teraz po osiągnięciu 35 lat wysługi wzrost uposażenia zasadniczego strażaka wynosić będzie 35 proc.

Dłuższe pełnienie służby to mniejsze wydatki na emerytury

Zmiany mają zachęcać wykwalifikowanych funkcjonariuszy z doświadczeniem do pozostania w formacji. W ten sposób wciąż będzie można korzystać z ich wiedzy i umiejętności. Dłuższe pełnienie służby wpłynie również na ograniczenie odejść na emeryturę, a tym samym zmniejszy wydatki na świadczenia emerytalne oraz szkolenia nowo przyjętych kandydatów.

Dodatki za wysługę lat zostały wypłacone już policjantom, strażnikom granicznym i funkcjonariuszom BOR. W poszczególnych formacjach otrzymało je:23 tys. 670 policjantów (na kwotę w sumie ok. 21 mln zł rocznie),2 tys. 80 strażników granicznych (na kwotę w sumie 1 mln 700 tys. zł rocznie), 648 funkcjonariuszy BOR (na kwotę 300 tys. zł rocznie). Według założeń w Państwowej Straży Pożarnej wypłata dodatków obejmie ok. 8 tys. 700 strażaków (na kwotę 8 mln 300 tys. zł rocznie).

Nowelizacja podpisanej przez Prezydenta ustawy o Państwowej Straży Pożarnej czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Część dotycząca nowych zasad naliczania dodatków stażowych dla strażaków wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

W ramach Forum Dialogu Społecznego MSW zapewniło związkowców służb, że od stycznia 2016 r. podwyżkami zostaną objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych. Szczegóły dotyczące wysokości tych kwot zostaną przedstawione w najbliższym czasie. MSW poinformuje o wynikach tych rozmów komendantów głównych Policji, SG, PSP i BOR oraz przedstawicieli związków zawodowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

1 2015-08-28 13:02:47

oj ale to ich za bardzo nie zatrzyma w ostatnim miesiącu służby z którego jest ustalana emerytura dostają wszyscy MXA w wszystkie dodatki do puki to się nie zmieni naliczanie emerytury to będą przechodząc na emeryturę dostają dużo więcej niż gdyby pracowali. ale to słów brakuje