Premie w branży produkcyjnej to dla pracownika łatwy pieniądz

0 0
Premie w branży produkcyjnej to dla pracownika łatwy pieniądz
77 proc. badanych firm, przyznaje premie za realizację celów indywidualnych. (Fot.: Wikimedia)

• 90 proc. firm produkcyjnych obejmuje systemem premiowania wszystkich pracowników.
• 87 proc. przedsiębiorstw uważa, że ich system nastawiony jest na motywowanie pracowników.
• Mediana premii docelowej (on target) wyrażonej kwotowo wyniosła 361 zł miesięcznie, natomiast określana jako procent płacy zasadniczej – 16 proc.
• Najczęściej premiowane są: jakość pracy, wydajność i produktywność oraz wynik finansowy.

Wyniki badania dotyczącego wynagradzania pracowników produkcji przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak wykazały, że 90 proc. firm o rozbudowanych strukturach produkcyjnych obejmuje systemem premiowania wszystkich pracowników. Ponad dwie trzecie (69 proc.) nie różnicuje zasad premiowania w zależności od działów.

Źródło: Sedlak&Sedlak
Źródło: Sedlak&Sedlak

Oprócz płacy zasadniczej oraz wynagrodzenia zmiennego, 93 proc. przedsiębiorstw przyznaje pracownikom świadczenia pozapłacowe, 50 proc. stałe miesięczne dodatki, a 37 proc. - stałe roczne składniki pensji. Najczęściej, bo w 70 proc. firm, premia ustalona jest jako procent wynagrodzenia zasadniczego. U jednej czwartej badanych wynagrodzenie zmienne określone jest stawką kwotową. 7 proc. łączy powyższe rozwiązania w ramach jednego systemu.

87 proc. przedsiębiorstw uważa, że ich system nastawiony jest na motywowanie pracowników. W pozostałych przypadkach nastawiony jest raczej na cykliczną wypłatę stałej kwoty.

73 proc. organizacji nie stosuje odrębnych praktyk wynagradzania wobec nowo zatrudnionych pracowników produkcji. Jednak najczęściej osoby takie muszą przepracować cały okres, za jaki pracodawca nalicza wynagrodzenie zmienne (np. 1, 3, 6 lub 12 miesięcy). Ponadto, do ciekawych rozwiązań można zaliczyć oferowanie stałego dodatku lub premii za wyniki działowe, dopóki pracownik nie wdroży się do efektywnej pracy na swoim stanowisku.

Ocena systemów

43 proc. przyznało, że nie ocenia swoich systemów premiowania. Natomiast 57 proc. ocenia system wynagrodzenia zmiennego przynajmniej raz do roku. Do sposobów oceny zaliczono monitorowanie wyników; porównanie realizacji celów z okresu przed i po wprowadzeniu systemu; ocenę satysfakcji z pracy i wynagrodzenia; ocenę spójności systemu z celami firmy; porównanie praktyk wynagradzania na tle rynku; subiektywną ocena działu HR i/lub kadry menedżerskiej oraz pozyskiwanie ustnej i/lub pisemnej informacji zwrotnej od pracowników i/lub ich przełożonych.

Źródło: Sedlak&Sedlak
Źródło: Sedlak&Sedlak

Wyniki badania pokazały również, że zaledwie jedna trzecia firm bada satysfakcję pracowników z wynagrodzenia zmiennego.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.