Pomoc finansowa z PROW tylko dla młodych rolników z kwalifikacjami zawodowymi

W nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyznawanie pomocy finansowej dla młodych rolników będzie się odbywać na nowych zasadach.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Pomoc finansowa z PROW tylko dla młodych rolników z kwalifikacjami zawodowymi

PODZIEL SIĘ


Autor: AT

15 lip 2015 9:10


Podpisano rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Po jego ogłoszeniu w "Dzienniku Ustaw" prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mógł ogłosić termin rozpoczęcia naboru wniosków. Do rozdysponowania jest 718 mln euro.

Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą różnić się od tych ze "starego" PROW-u.

- Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego i prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

Zasady przyznawania premii

O premie może się starać osoba, która:

* ma nie więcej niż 40 lat;

* posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

* po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący;

* stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Jak podaje ministerstwo młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Wielkość gospodarstwa ma znaczenie

Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.

- Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa - średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70 proc. minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - wyjaśnia resort.

Wyłączenie wsparcia dotyczy gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

- Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10 proc. - informuje MRiRW.

Premia wypłacana w dwóch ratach

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

* I - w wysokości 80 proc. - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

* II - w wysokości 20 proc. - po realizacji biznesplanu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.