Oto zawody, w których najdłużej czeka się na podwyżkę. Kto ma najgorzej?

W jakich zawodach można liczyć na szybką podwyżkę, a gdzie nawet po 20 latach pracy trudno o nią? PayScale zbadał w USA medianę płac, jeżeli chodzi o poszczególne grupy. Okazuje się, że wśród zawodów o najniższym stopniu wzrostu płac dominują te związane ze służbą zdrowia. Dlaczego warto się przyjrzeć Stanom Zjednoczonym? USA wyznaczają trendy, które zwykle prędzej czy później pojawiają się w Polsce.

Autor: Joanna Oreł 31 paź 2014 6:19

REKLAMA

W ramach prac nad raportem PayScale przeanalizowano rynek amerykański pod kątem zmian w wysokości wynagrodzeń w około 2 tys. zawodach. Zbadano wysokość wynagrodzenia w pierwszym roku pracy oraz po 20 latach pracy w danym zawodzie.

Prezentujemy te spośród dwóch tysięcy zawodów, w których wzrost zarobków był najniższy. W przypadku kilku z nich, w tym ostatniego na liście adiunkta, wzrost pensji w ciągu dwudziestu lat pracy jest niższy od stopy inflacji, a co za tym idzie, spadły realne zarobki na tym stanowisku.

Co ciekawe, wśród zawodów zajmujących ostatnie miejsca w raporcie przedstawionym przez PayScale, dominują stanowiska związane ze służbą zdrowia – wśród 20 wybranych profesji o najniższym wzroście pensji znaleźli się między innymi interniści, terapeuci, pielęgniarki, czy anestezjolodzy. (Fot. Fotolia)


Puls HR Puls HR

Oto zawody, w których najdłużej czeka się na podwyżkę. Kto ma najgorzej?


REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.