Oto ile zarabiają, a ile wydają Polacy

0 0
Oto ile zarabiają, a ile wydają Polacy

W 2013 r. przeciętna kwota, jaką dysponował Polak, wynosiła 1 299 zł i była wyższa o 0,7 proc. w porównaniu z 2012 r.

Na przestrzeni dekady dochód rozporządzalny wzrósł prawie dwukrotnie: np. w 2003 stanowił zaledwie 54 proc. tego, co w 2013 roku.

Jak podaje Sedlak&Sedlak, przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na jedną osobę w 2013 roku wyniosły 1 062 zł. Inflacja w 2013 roku wyniosła 0,9 proc., a co z a tym idzie, wydatki w 2013 r. w stosunku do roku poprzedniego pozostały praktycznie na tym samym poziomie.

Od 2003 r. przeciętne miesięczne wydatki wzrosły o 82 proc., jednak następowało to wolniej, niż w przypadku dochodów. To znaczy, że z roku na rok więcej pozostawało w naszych kieszeniach? Tak. Przed jedenastoma laty udział wydatków w dochodzie wynosił 95,2 proc., w 2006 roku nie przekraczał 90 proc., a w ubiegłym roku różnica między dochodami a wydatkami wynosiła 18,3 proc.

Dochody i wydatki w różnych grupach zawodowych społeczno-ekonomicznych

W 2013 roku najwyższym przeciętnym dochodem rozporządzalnym (PDR) (w przeliczeniu na osobę) dysponowały gospodarstwa pracujących na własny rachunek. Dochód wyniósł tam 1 581 zł. Jednak to w grupie rolników udział wydatków w PDR był najniższy i wyniósł niespełna 68 proc. Co ciekawe również ich dochód rozporządzalny był prawie najniższy w badanych grupach. Jedna osoba w rolnictwie miała do dyspozycji 1 156 zł. Grupą o największym udziale wydatków w PDR byli renciści – 94 proc., tym samym mając najmniejszy PDR.


*W artykule zostały wykorzystane dane z publikacji GUS „Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 roku w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych”. Według definicji GUS dochód rozporządzalny to suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego pomniejszona o podatki. Dochód ten jest przeznaczany na wydatki oraz oszczędności.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.