Oto ile zarabiają, a ile wydają Polacy

W 2013 r. przeciętna kwota, jaką dysponował Polak, wynosiła 1 299 zł i była wyższa o 0,7 proc. w porównaniu z 2012 r.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Oto ile zarabiają, a ile wydają Polacy

PODZIEL SIĘ


Autor: jm/mat.pras.

8 paź 2014 10:35


Na przestrzeni dekady dochód rozporządzalny wzrósł prawie dwukrotnie: np. w 2003 stanowił zaledwie 54 proc. tego, co w 2013 roku.

Jak podaje Sedlak&Sedlak, przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na jedną osobę w 2013 roku wyniosły 1 062 zł. Inflacja w 2013 roku wyniosła 0,9 proc., a co z a tym idzie, wydatki w 2013 r. w stosunku do roku poprzedniego pozostały praktycznie na tym samym poziomie.

Od 2003 r. przeciętne miesięczne wydatki wzrosły o 82 proc., jednak następowało to wolniej, niż w przypadku dochodów. To znaczy, że z roku na rok więcej pozostawało w naszych kieszeniach? Tak. Przed jedenastoma laty udział wydatków w dochodzie wynosił 95,2 proc., w 2006 roku nie przekraczał 90 proc., a w ubiegłym roku różnica między dochodami a wydatkami wynosiła 18,3 proc.

Dochody i wydatki w różnych grupach zawodowych społeczno-ekonomicznych

W 2013 roku najwyższym przeciętnym dochodem rozporządzalnym (PDR) (w przeliczeniu na osobę) dysponowały gospodarstwa pracujących na własny rachunek. Dochód wyniósł tam 1 581 zł. Jednak to w grupie rolników udział wydatków w PDR był najniższy i wyniósł niespełna 68 proc. Co ciekawe również ich dochód rozporządzalny był prawie najniższy w badanych grupach. Jedna osoba w rolnictwie miała do dyspozycji 1 156 zł. Grupą o największym udziale wydatków w PDR byli renciści – 94 proc., tym samym mając najmniejszy PDR.


*W artykule zostały wykorzystane dane z publikacji GUS „Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 roku w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych”. Według definicji GUS dochód rozporządzalny to suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego pomniejszona o podatki. Dochód ten jest przeznaczany na wydatki oraz oszczędności.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.