Oświadczenie majątkowe lub… rezygnacja z pracy?

Wszystko wskazuje, że już wkrótce zostaną uchwalone przepisy, wskutek których nowe osoby będą musiały składać oświadczenia majątkowe. Piszemy, kogo obejmie obowiązek, co się znajdzie w oświadczeniu i jakie grożą sankcje za jego niezłożenie.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Oświadczenie majątkowe lub… rezygnacja z pracy?

PODZIEL SIĘ


Autor: ZWI

23 sty 2018 11:40


  • Członkowie zarządów, rad nadzorczych, prokurenci oraz główni księgowi spółek komunalnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa pełniący funkcję na dzień 1 marca 2018 r. zostaną zobligowani do złożenia oświadczenia majątkowego.
  • Obowiązek wynika z procedowanej obecnie nowej ustawy o jawności życia publicznego. Wg zapowiedzi – termin wejścia w życie przepisów (tj. 1 marca 2018) nie jest zagrożony.
  • Składanie oświadczeń majątkowych dla wielu osób może być zaskoczeniem – dlatego warto już dziś śledzić proces legislacyjny i być przygotowanym na zmiany.

Kogo obejmie obowiązek składania oświadczenia majątkowego?

Co do zasady obowiązkiem objęto członków zarządów, członków rad nadzorczych, prokurentów oraz głównych księgowych spółek prawa handlowego, w których udział w kapitale Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, państwowej lub samorządowej osoby prawnej stanowi co najmniej 20% (w ustawie zdefiniowano takie spółki jako „spółki zobowiązane”). Obowiązek ten będzie dotyczył również podmiotów w których spółka zobowiązana ma co najmniej 20% udziału w kapitale (potocznie nazywanych spółkami „córkami”).

Oświadczenie majątkowe będzie składane – w przypadku spółek z udziałem Skarbu Państwa – ministrowi właściwemu ze względu na przedmiot działania spółki, a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego (jst) – organowi wykonawczemu właściwej jednostki jst.

Co znajdzie się w oświadczeniu majątkowym?

12 stronicowe oświadczenie majątkowe – wraz 6 stronicową instrukcją wypełniania – dość precyzyjnie określa jakie składniki majątku ruchomego i nieruchomego, a także inne informacje muszą zostać ujawnione. Ujawnieniu zatem podlegają: zasoby pieniężne, nieruchomości, posiadane udziały i akcje, mienie ruchome, w tym pojazdy mechaniczne oraz zobowiązania. Ale także członkostwo w organach spółek kapitałowych i osobowych, informacje o zatrudnieniu oraz polisy ubezpieczeniowe o charakterze kapitałowym. Szczególnemu opisowi będą podlegać transakcje w ostatnim roku.

W przypadku członków zarządów, członków rad nadzorczych, prokurentów oraz głównych księgowych spółek zobowiązanych oświadczenie nie będzie jawne.

Sankcje

Niezłożenie oświadczenia majątkowego zagrożone jest administracyjną karą pieniężną w wysokości 1.000 zł. Nie będzie to jednak zwalniało z obowiązku złożenia oświadczenia. Brak złożenia oświadczenia majątkowego – obligatoryjne – skutkuje również wszczęciem kontroli skarbowej; może również skutkować odwołaniem z funkcji.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.