Ogromne różnice w przeciętnych wynagrodzeniach

Jak wynika z raportu GUS rozpiętość wynagrodzeń w poszczególnych zawodach jest bardzo duża. Zarobki uwarunkowane są także od sektora, w którym jest pracownik zatrudniony.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Ogromne różnice w przeciętnych wynagrodzeniach

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

17 lut 2014 10:44


Raport GUS „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku" dotyczy pensji osób zatrudnionych na etatach. Jak wynika z badań przeciętne wynagrodzenie w październiku 2012 r. wyniosło 3895,72 zł brutto. Najwięcej zarabiali przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy - o 109 proc. więcej niż przeciętna pensja ogółu. Ich średnia to 8143,17 zł brutto. W tej grupie największe wynagrodzenie otrzymują dyrektorzy generalni i wykonawczy (12700,75 zł brutto) oraz kierownicy ds. technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (10171,36 zł brutto).

O 22,5 proc. wyższe wynagrodzenie od przeciętnej płacy otrzymują specjaliści. Grupa ta jest różnorodna. Należą do niej m.in.: architekci i geodeci (3797,30 zł brutto), nauczyciele akademiccy (5134,40 zł brutto), lekarze (6788,82 zł brutto), a także specjaliści ds. prawa (7706,48 zł brutto). Najmniej w całej grupie zarabiali w 2012 r. specjaliści ratownictwa medycznego (2960,90 zł brutto), pielęgniarki (3276,61 zł brutto) i położne (3232,38 zł brutto).

Grupy, w której odnotowano najniższe przeciętne pensje, to pracownicy przy pracach prostych (o 42,5 proc. niższe od średniej) oraz pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (o 41,8 proc. mniej niż przeciętne zarobki ogółu).

Płace różnią się również jeśli chodzi o podział na sektor prywatny i publiczny. Przykładowo robotnicy i rzemieślnicy lepiej zarabiają w firmach publicznych. Ich płaca jest niemal równa przeciętnej pensji, natomiast w prywatnych przedsiębiorstwach to tylko 78 proc. średniej. Odwrotnie jest w przypadku dyrektorów i kierowników oraz specjalistów, którym zdecydowanie bardziej opłaca się praca w sektorze prywatnym (137,8 proc. przeciętnej płacy).

Podobał się artykuł? Podziel się!
GUS

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.