Kompensówki dla większego grona nauczycieli?

0 0
Kompensówki dla większego grona nauczycieli?

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wystąpiła z inicjatywą nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Chodzi o objęcie tymi świadczeniami nauczycieli uczących w zakładach kształcenia nauczycieli, czyli w kolegiach.

Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych, świadczenie takie może być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032 począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest taka sama jak emerytury pomostowej.

Świadczenia kompensacyjne - jak zapisano w ustawie - przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu chce grupę uprawnionych do kompensówek rozszerzyć na nauczycieli uczących w zakładach kształcenia nauczycieli, czyli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych. Kolegia nauczycielskie kształcą nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, placówek szkolno-wychowawczych, a w przypadku nauczycieli języków obcych również nauczycieli gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. Czas nauki w kolegiach to trzy lata.

Powstały one w latach 90. Ich zadaniem miało być skrócenie czasu przygotowania nauczycieli do nauczania w szkołach np. popularnych języków obcych. Kolegia podpisywały ze szkołami wyższymi umowy, dzięki którym ich absolwenci mogli szybko uzyskać dyplom licencjata uczelni patronackiej. Jednak zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym takie umowy mają stracić moc 30 września 2015 r. Dlatego część kolegiów jest wygaszana (nie prowadzi naboru). Inne są włączane w struktury szkół wyższych lub przekształcane w państwowe wyższe szkoły zawodowe. Według MEN, obecnie w kolegiach na pełnych etatach zatrudnionych jest 611 osób, a w niepełnym wymiarze godzin - 186.

Wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski poinformował, że nie ma jeszcze stanowiska rządu wobec inicjatywy legislacyjnej senackiej komisji edukacji. Jednocześnie przypomniał, że wcześniej zgłaszany poselski projekt nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych rozszerzających grupę uprawnionych do tego świadczenia (m.in. o wychowawców i nauczycieli z Ochotniczych Hufców Pracy oraz z placówek opiekuńczo-wychowawczych) został zaopiniowany negatywnie.

Wicedyrektor departamentu ubezpieczeń społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Zbigniew Januszek przypomniał zaś, że wprowadzając emerytury pomostowe i świadczenia kompensacyjne ograniczono grono uprawnionych do nich oraz, że mają one charakter świadczeń wygasających.

Za podjęciem przez senacką komisję edukacji inicjatywy legislacyjnej w sprawie nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych głosowało trzech senatorów, jeden był przeciw, dwóch - wstrzymało się od głosu.

Teraz kwestią inicjatywy zajmą się na wspólnym posiedzeniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Ustawodawcza.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.