Kolejne firmy dostały pieniądze na ochronę miejsc pracy

496 tys. zł wypłacono z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wynagrodzenia pracowników sześciu opolskich firm, którym pogorszyła się sytuacja finansowa. Pomoc ta, w ramach tzw. ustawy o ochronie miejsc pracy, objęła 77 osób.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Kolejne firmy dostały pieniądze na ochronę miejsc pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

2 maj 2014 11:03


Pieniądze te pracodawcy otrzymali jako bezzwrotną pomoc na wynagrodzenia dla pracowników na mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, która weszła w życie w listopadzie 2013 r.

Umożliwia ona przedsiębiorcom, którzy ogłosili przestój ekonomiczny lub obniżyli wymiar czasu pracy, skorzystanie ze wsparcia służącego ochronie miejsc pracy w sytuacji, gdy przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Pieniądze pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracodawcy mogą je dostać na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego lub na zrekompensowanie części pensji przy obniżeniu wymiaru czasu pracy oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Jak powiedziała PAP wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Renata Cygan dotychczas w woj. opolskim o takie dofinansowanie wystąpiło sześciu przedsiębiorców. Trzech ubiegało się o nie w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy dla 31 osób. Przyznane dofinansowanie wyniosło w tym przypadku w sumie 197 tys. 716 zł.

Trzech kolejnych pracodawców wystąpiło natomiast o dofinansowanie do przestoju ekonomicznego, czyli - jak wyjaśniała Cygan - niewykonywania pracy przez pracownika, który pozostaje w gotowości, z przyczyn od niego niezależnych. Wsparcie w tym przypadku objęło 46 osób z trzech firm i wyniosło 298 tys. 247 zł.

Łącznie sześciu firmom z powiatów opolskiego, prudnickiego i głubczyckiego wypłacono w ramach pomocy przewidzianej ustawą 495 tys. 963 zł. Były to firmy z branży budowlanej, ogrodniczej, produkcyjnej i obuwniczej.

Wicedyrektor opolskiego WUP wyjaśniła, że o taką pomoc może się zwrócić przedsiębiorca, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych, czyli spadek sprzedaży towarów lub usług nie mniejszy niż 15 proc. Kwota dofinansowania wynosi 100 proc. wysokości zasiłku wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Jak powiedziała Cygan, łącznie jest to 936 zł 52 grosze.

Cygan podała, że taka pomoc przysługuje pracodawcom, którzy nie mają zaległości podatkowych i nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia społeczne czy fundusz pracy. "Chyba że mają zawarte z urzędem skarbowym czy ZUS-em odpowiednie porozumienia o spłacie" - zastrzegła. "Nie może być jednak przesłanek do ogłoszenia upadłości danej firmy".

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.