www.raportplacowy.pl

Ile zarabia spawacz, ile brygadzista, a ile pracownik liniowy?

0 0
Ile zarabia spawacz, ile brygadzista, a ile pracownik liniowy?
Zarobki na produkcji. Znamy wynagrodzenia spawaczy, operatorów CNS, ślusarzy, monterów i wielu innych. (fot. pixabay)

Operator CNC, spawacz, brygadzista, ślusarz, elektromonter, tokarz, galwanizer – ile zarabiają osoby pracujące przy produkcji? Sprawdźcie w raporcie płacowym Advisory Group Test HR „Jesień 2015”.

Zanim rozpocznie się proces produkcji, ktoś musi ją zaplanować i przygotować. Za organizację przebiegu procesów produkcyjnych w firmie (w tym zapewnienie materiałów do produkcji) odpowiada specjalista ds. planowania i przygotowania produkcji. Co czwarty zatrudniony na tym stanowisku może liczyć na miesięczne wynagrodzenie nie mniejsze niż 5425 zł brutto, a dla 25 proc. zarobki nie przekraczają kwoty 3759 zł brutto. Mediana wynagrodzeń na stanowisku specjalisty wynosi – według raportu płacowego AG Test HR „Jesień 2015” – 4784 zł brutto. To spadek o 132 zł brutto w odniesieniu do wyników wiosennej edycji badania.


Mediana wynagrodzeń w przypadku lidera zespołu ds. planowania i przygotowania produkcji wynosi natomiast 6266 zł brutto i jest wyższa o 415 zł brutto niż wiosną 2015 r. Do obowiązków lidera należy administrowanie zespołem ds. planowania i organizacji przebiegu procesów produkcyjnych w firmie. Wynagrodzenia co czwartej osoby zatrudnionej na tym stanowisku nie przekraczają kwoty 4762 zł brutto, ale w przypadku 25 proc. są nie mniejsze niż 7595 zł brutto.

Jeśli chodzi o kierownika ds. planowania produkcji, na którym spoczywa odpowiedzialność nie tylko za planowanie, ale i organizację przebiegu procesów produkcyjnych, mediana wynagrodzeń wynosi 9174 zł brutto (wzrost o 256 zł brutto). Co czwarty kierownik zarabia ponad 10357 zł brutto, a dla 25 proc. praca na tym stanowisku oznacza zarobki nie przekraczające 7448 zł brutto.

Za organizowanie pracy podległej brygady – w tym udział w jej pracach – odpowiada brygadzista. Co czwarty otrzymuje pensję nie większą niż 3217 zł brutto, a dla 25 proc. wynagrodzenie jest nie mniejsze niż 4825 zł brutto. Mediana wynagrodzeń na stanowisku brygadzisty wynosi 4059 zł brutto (to niewielki spadek wobec 4206 zł brutto wykazywanych w wiosennej edycji raportu AG Test HR).

Za organizowanie i nadzór pracy podległych brygad w ramach zmiany produkcyjnej odpowiada mistrz czy też kierownik zmiany produkcyjnej. Mediana wynagrodzeń w jego przypadku wynosi 5548 zł brutto (spadek o 177 zł brutto wobec wiosennej edycji badania). Co czwarty mistrz może liczyć na comiesięczną pensję nie mniejszą niż 6350 zł brutto, a dla 25 proc. wynagrodzenia nie przekraczają 4532 zł brutto.


Na produkcji nie może zabraknąć elektromontera, który zajmuje się montażem i instalacją urządzeń elektrycznych. Mediana wynagrodzeń w jego przypadku wynosi 3098 zł brutto (wobec 3294 zł brutto w wiosennej edycji badania). Co czwarty elektromonter może liczyć na zarobki wyższe niż 3688 zł brutto, a dla 25 proc. wynagrodzenie nie przekracza kwoty 2470 zł brutto.

Za montaż końcowy, testowanie i uruchamianie urządzeń elektronicznych na produkcji odpowiada elektronik. Pensja co czwartej osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest nie mniejsza niż 4833 zł brutto, a dla 25 proc. nie przekracza 3056 zł brutto. Mediana wynagrodzeń w przypadku elektronika wynosi 3938 zł brutto. I tu wzrost o 334 zł brutto wobec danych z wiosennej edycji raportu.


A ile zarabia galwanizer, który zajmuje się nanoszeniem powłok na metale? Mediana wynagrodzeń na tym stanowisku wynosiła jesienią ubiegłego roku 2437 zł brutto i jest porównywalna zarobków wiosennych, które wynosiły 2422 zł brutto. Co czwarty galwanizer otrzymuje pensję nie mniejszą niż 2513 zł brutto, a 25 proc. osób zatrudnionych na tym stanowisku wynagrodzenia nie przekraczają 2350 zł brutto.

Hartownik, który zajmuje się obsługą linii obróbki cieplno-termicznej może liczyć na więcej. Mediana wynagrodzeń w jego przypadku wynosi 3201 zł brutto (wobec 3252 zł brutto w wiosennej edycji badania). Co czwarty hartownik może liczyć na pensję nie mniejszą niż 3774 zł brutto, a dla 25 proc. wynagrodzenia nie przekraczają 2587 zł brutto.

Obsługą frezarki zajmuje się nikt inny jak frezer. Zgodnie z danymi raportu płacowego AG Test HR „Jesień 2015”, mediana wynagrodzeń w przypadku frezera wynosi 3533 zł brutto (spadek o 161 zł brutto wobec danych z wiosennej edycji raportu). Co czwarty zatrudniony na stanowisku frezera może liczyć na pensję nie mniejszą niż 4100 zł brutto, a dla 25 proc. zarobki nie przekraczają 2912 zł brutto.

Za przygotowanie form i wykonywanie odlewów odpowiada formierz/odlewnik. Co czwarty otrzymuje miesięczną pensję nie mniejszą niż 4161 zł brutto, a dla 25 proc. zarobki nie są wyższe niż 3124 zł brutto. Mediana wynagrodzeń na tym stanowisku wynosiła jesienią 3597 zł brutto. To duży spadek w stosunku do danych z wiosennej edycji raportu płacowego, kiedy mediana wynagrodzeń na tym stanowisku wynosiła 4599 zł brutto.

Na linii produkcyjnej nie może zabraknąć montera, który zajmuje się montażem elementów produktu lub podzespołów. Mediana wynagrodzeń w jego przypadku wynosi 2633 zł brutto (to spadek wobec 2901 zł brutto wykazywanych w wiosennej edycji raportu). 25 proc. monterów może liczyć na wynagrodzenie nie mniejsze niż 2900 zł brutto, a co czwarty zatrudniony na tym stanowisku musi liczyć się z tym, że jego pensja nie przekroczy kwoty 2165 zł brutto.

Obsługą urządzeń lakierniczych na produkcji zajmuje się lakiernik w przypadku którego mediana wynagrodzeń wynosi 3012 zł brutto. To spadek aż o 1274 zł brutto wobec wiosennych zarobków. Co czwarta osoba pracująca na lakierni otrzymuje co miesiąc pensję nie większą niż 2468 zł brutto, a 25 proc. lakierników może liczyć na wynagrodzenie większe niż 3463 zł brutto.

Spadek wynagrodzeń – według danych płacowych z raportu AG Test HR – dotknął również spawaczy. Mediana wynagrodzeń w ich przypadku jesienią wynosiła 3594 zł brutto, podczas gdy jeszcze wiosną była to kwota 4086 zł brutto. Co czwarty spawacz otrzymuje co miesiąc pensję nie mniejszą niż 3954 zł brutto, a 25 proc. nie może liczyć na wynagrodzenie wyższe niż 3024 zł brutto.


Jak kształtują się zarobki operatora CNC, do którego obowiązków należy obsługa i programowanie maszyny sterowanej numerycznie? Co czwarty zatrudniony na tym stanowisku otrzymuje co miesiąc pensję, która nie przekracza 2535 zł brutto, a 25 proc. może liczyć na wynagrodzenie nie mniejsze niż 3662 zł brutto. Mediana wynagrodzeń na tym stanowisku wynosi 3166 zł brutto (niewielki wzrost wobec 3071 zł brutto wykazywanych w wiosennej edycji raportu).

Obsługą wyspecjalizowanej maszyny lub urządzenia zajmuje się operator produkcji w przypadku którego mediana wynagrodzeń wynosi 3184 zł brutto (porównywalnie do wiosny). Co czwarty operator produkcji może liczyć na zarobki nie mniejsze niż 3749 zł brutto miesięcznie, a 25 proc. zatrudnionych na tym stanowisku otrzymuje pensje, które nie przekraczają 2474 zł brutto.

Obsługą suwnicy zajmuje się operator suwnicy. Mediana wynagrodzeń na jego stanowisku to 3928 zł brutto (niewielki wzrost wobec 3844 zł brutto wykazywanych w wiosennej edycji raportu). Co czwarty operator suwnicy otrzymuje pensję nie mniejszą niż 4597 zł brutto, a 25 proc. otrzymuje wynagrodzenie nie przekraczające 3113 zł brutto.

Wykonywaniem określonych czynności przy linii produkcyjnej zajmuje się pracownik liniowy. Pensja co czwartego pracownika liniowego nie przekracza 2230 zł brutto, a dla 25 proc. jest nie mniejsza niż 2795 zł brutto. Mediana wynagrodzeń w przypadku pracowników liniowych wynosi 2613 zł brutto (porównywalnie do wiosny 2015 r.).

Pakowaniem wyrobów gotowych i półproduktów zajmuje się pakowacz w przypadku którego mediana wynagrodzeń wynosi 2847 zł brutto (w wiosennej edycji raportu było to 2960 zł brutto). Co czwarty pakowacz otrzymuje pensję nie mniejszą niż 3162 zł brutto, a dla 25 proc. wynosi ona nie więcej niż 2181 zł brutto.

Montażem i wykończeniem stolarki na linii produkcyjnej zajmuje się stolarz. Mediana wynagrodzeń w jego przypadku wynosi 3095 zł brutto (porównywalnie do wiosennej edycji raportu). Co czwarty stolarz może liczyć na wynagrodzenie nie mniejsze niż 3409 zł brutto, a dla 25 proc. miesięczna pensja nie przekracza 2787 zł brutto.

Więcej od stolarza zarabia szlifierz, który zajmuje się obróbką mechaniczną elementów i podzespołów przy użyciu szlifierki. Mediana wynagrodzeń na tym stanowisku wynosi 3263 zł brutto (wobec 3293 zł brutto wiosną 2015 r.). Pensja co czwartego szlifierza nie przekracza 2468 zł brutto, ale dla 25 proc. zatrudnionych na tym stanowisku jest nie mniejsza niż 3914 zł brutto.

Mediana wynagrodzeń w przypadku szwacza, który zajmuje się obsługą wyspecjalizowanej maszyny szwalniczej wynosi 2609 zł brutto (wobec 2586 zł brutto w wiosennej edycji badania). Pensja co czwartego szwacza nie przekracza 2375 zł brutto, a dla 25 proc. jest nie mniejsza niż 2858 zł brutto.

Więcej od szwacza zarabia tapicer, który wykonuje prace tapicerskie. Mediana wynagrodzeń w jego przypadku wynosi 2751 zł brutto (spadek o 217 zł brutto wobec wiosennej edycji badania). Co czwarty zatrudniony na tym stanowisku może liczyć na comiesięczną pensję nie mniejszą niż 3 tys. zł brutto, a 25 proc. nie może liczyć na więcej niż 2547 zł brutto.

Natomiast co czwarty tokarz (który zajmuje się obsługą tokarki) otrzymuje co miesiąc pensję nie mniejszą niż 4115 zł brutto. Mediana wynagrodzeń na stanowisku tokarza wynosi 3715 zł brutto (wzrost o 150 zł wobec wiosennej edycji badania). Jednak dla 25 proc. osób zatrudnionych na tym stanowisku pensje nie przekraczają 3177 zł brutto.

9.jpg
9.jpg

Na produkcji nie może zabraknąć ślusarza, który zajmuje się obróbką mechaniczną elementów, podzespołów lub narzędzi. Co czwarty zarabia nie więcej niż 2720 zł brutto miesięcznie, a wynagrodzenia 25 proc. przekraczają kwotę 3903 zł brutto. Mediana wynagrodzeń w przypadku ślusarzy wynosi 3349 zł brutto (porównywalnie do wiosennej edycji badania).

Więcej od ślusarza zarabia ustawiacz maszyn, który zajmuje się nie tylko ustawianiem maszyn, ale również ich przezbrajaniem. Mediana wynagrodzeń w jego przypadku wynosi 3861 zł brutto (wobec 3869 zł brutto w wiosennej edycji badania). Pensje co czwartego ustawiacza maszyn nie przekraczają 3100 zł brutto, a 25 proc. zatrudnionych na tym stanowisku są nie mniejsze niż 4467 zł brutto.

Tworzeniem form i narzędzi, a także ich naprawą i utrzymaniem zajmuje się na produkcji ślusarz narzędziowiec. Co czwarty może liczyć co miesiąc na pensję nie mniejszą niż 5186 zł brutto, a w przypadku 25 proc. wynagrodzenie nie przekracza 3595 zł brutto. Mediana wynagrodzeń na tym stanowisku wynosi 4456 zł brutto (spadek o 287 zł brutto wobec płac wykazywanych w wiosennym raporcie AG Test HR).

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (1)

  • Te wynagrodzenia to chyba z kosmosu wyssane...

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.