GUS: Dochody gospodarstw domowych coraz większe. Jakie zarobki mają polskie rodziny?

• GUS przedstawił najnowszy raport - „Budżety gospodarstw domowych w 2015 r." 
• Z zaprezentowanych danych wynika, że w 2015 r. wyraźnie poprawiła się sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce.
• Rodziny osiągały wyższe dochody i więcej wydawały co dawało im też możliwość oszczędzania.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

GUS: Dochody gospodarstw domowych coraz większe. Jakie zarobki mają polskie rodziny?

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/AT

15 wrz 2016 7:24


Według raportu „Budżety gospodarstw domowych w 2015 r." poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę (czyli po potrąceniu wszystkich podatków) wyniósł w 2015 r. 1386 zł i był realnie wyższy o 4,3 proc. od dochodu z roku 2014.

Dochody

Najwyższy przeciętny miesięczny dochód oraz przeciętne miesięczne wydatki na osobę (podobnie jak w latach ubiegłych) odnotowano w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym - wynosiły one odpowiednio: 1739 zł i 1311 zł. Dochód w tej grupie gospodarstw domowych był o 25,5 proc. wyższy od średniego dochodu w gospodarstwach ogółem, a wydatki o 20,1 proc. wyższe od średnich wydatków ogółem (w 2014 r. odpowiednio 21,7 proc. i 20,7 proc.).

Podobnie jak w roku poprzednim najniższym przeciętnym dochodem rozporządzalnym na osobę dysponowały gospodarstwa domowe rolników (1046 zł) i był on o 24,5 proc. niższy od średniej w gospodarstwach ogółem (w 2014 r. niższy o 21,6 proc.). W gospodarstwach rolników odnotowano też najniższe wydatki (779 zł), które były niższe od średnich wydatków dla gospodarstw ogółem o 28,6 proc. (w 2014 r. - niższe o 25,9 proc.).

Wydatki

Przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę w 2015 r. wyniosły 1091 zł - i były realnie wyższe o 2,1 proc. od wydatków z roku 2014, stanowiły 78,7 proc. dochodów (w 2014 r. - 80,5 proc.). Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły średnio 1043 zł i były realnie wyższe o 2 proc. w stosunku do 2014 r.

Wskaźnik przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę (Źródło: GUS) Wskaźnik przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę (Źródło: GUS)

W ubiegłym roku prawie we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych wystąpił realny wzrost przeciętnych miesięcznych wydatków (od 1,6 proc. w grupie pracujących na własny rachunek do 3,7 proc. w grupie rencistów). Wyjątek stanowiły gospodarstwa domowe rolników, gdzie nastąpił realny spadek przeciętnych miesięcznych wydatków o 0,9 p. proc.

Podobnie jak w latach ubiegłych najwyższy udział w strukturze wydatków ogółu gospodarstw domowych miały wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe - 24,0 proc., przy czym w gospodarstwach pracujących na własny rachunek stanowiły one 20,5 proc., a w gospodarstwach rolników - 31,3 proc. wszystkich wydatków (w 2014 r. odpowiednio: 24,4 proc., 20,9 proc., 31,0 proc).

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.