Globalny wzrost płac najwyższy od trzech lat

Pracownicy na całym świecie mogą oczekiwać wzrostu realnych wynagrodzeń o 2,5 proc. – najwięcej w ciągu ostatnich trzech lat – ponieważ podwyżki płac zbiegną się z historycznie niską stopą inflacji.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Globalny wzrost płac najwyższy od trzech lat

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

17 gru 2015 19:50


W 2016 r. europejscy pracownicy mogą się spodziewać przeciętnego wzrostu płac na poziomie 2,8 proc., który po uwzględnieniu 0,5-proc. stopy inflacji, przełoży się na realny wzrost wynagrodzeń o 2,3 proc. Za sprawą niskiej inflacji realne płace pracowników z Europy Zachodniej wzrosną o 2 proc., podczas gdy w przypadku Europy Wschodniej wzrost ten wyniesie 2,9 proc.

- Wartym podkreślenia jest fakt, iż w przypadku pracowników zatrudnionych w Polsce, realny prognozowany wzrost wynagrodzeń na poziome 3,4 proc. jest jednym z najwyższych w Europie. Wpływa na to utrzymująca się deflacja, spowodowana światowym spadkiem cen paliw i żywności oraz dobra kondycja polskiej gospodarki. Prognoza ta oznacza, że notowany w Polsce wzrost gospodarczy nareszcie będzie odczuwalny w kieszeniach pracowników, w których zostanie więcej pieniędzy – komentuje Barbara Giemza, dyrektor działu productized services Hay Group w Polsce.

Perspektywy dla Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec również są optymistyczne. Mimo że stopa wzrostu płac w Wielkiej Brytanii utrzyma się na poziomie 2,5 proc. (podobnie jak w dwóch poprzednich latach), dzięki niskiej inflacji realny wzrost wynagrodzeń brytyjskich w 2016 r. wyniesie 2,3 proc. – przekraczając średnią dla Europy Zachodniej.

Pracownicy z Francji i Niemiec mogą się spodziewać wzrostu wynagrodzeń odpowiednio o 1,7 proc. i 2,7 proc. Podobny jest scenariusz dla Grecji, w której wbrew gospodarczym zawirowaniom wynagrodzenia powinny wzrosnąć o 2 proc. (w porównaniu do 1,3 proc. w ubiegłym roku), przy czym na skutek deflacji w 2016 r., oczekiwany realny wzrost płac może wynieść 3,4 proc.

Z obliczeń średniej regionalnej wykluczono dwa kraje, w których szczególne wydarzenia polityczne doprowadziły do pojawienia się wysokiej inflacji, uderzającej w wysokość płacy realnej. Największą spośród prognozowanych podwyżkę wynagrodzeń otrzymają pracownicy na Ukrainie (11,5 proc.), jednak ze względu na wysoką stopę inflacji (48,3 proc.) płace realne w tym kraju drastycznie zmaleją o 36,8 proc.

Podobne są perspektywy dla Rosji, której gospodarka boleśnie odczuwa skutki sankcji ekonomicznych oraz spadku cen ropy naftowej. Pomimo wzrostu płac, wynoszącego przeciętnie 7 proc., wskutek inflacji sięgającej 14,5 proc. realna wartość wynagrodzeń spadnie o 7,5 proc.. Spadek ten jest znacząco większy niż ubiegłoroczne zmniejszenie się płacy realnej o 0,7 proc..

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.