Gdzie i jak rosną pensje?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym wyniosło 4515,68 zł, a w prywatnym - 3380,35 zł. Największy wzrost pensji odnotowano w woj. podkarpackim, a najmniejszy - w świętokrzyskim.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Gdzie i jak rosną pensje?

PODZIEL SIĘ


Autor: portalsamorzadowy.pl (GK)

www.portalsamorzadowy.pl

2 lip 2013 9:05


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło w I kwartale tego roku 3740,05 zł, czyli o 2,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - wynika raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2013 r."

W sektorze publicznym wyniosło 4515,68 zł (wzrost do analogicznego okresu ub. roku o 2,9 proc.), a w sektorze prywatnym 3380,35 zł (wzrost odpowiednio o 2,5 proc.).

W porównaniu z I kwartałem ub. roku najwyższy wzrost płac zanotowano w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,4 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 4,1 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 4,0 proc.), górnictwo i wydobywanie oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (po 3,9 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 3,6 proc.).

Najniższy wzrost był w przetwórstwie przemysłowym (o 2,0 proc.), dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji oraz informacji i komunikacji (po 2,1 proc.).

Niższe niż przed rokiem przeciętne miesięczne wynagrodzenie było jedynie w sekcjach: budownictwo i działalność finansowa i ubezpieczeniowa (odpowiednio o 1,8 proc. i o 0,8 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez wypłat nagród rocznych w gospodarce narodowej wyniosło w I kwartale br. 3560,92 zł i było o 2,5 proc. wyższe niż przed rokiem.

Największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto bez wypłat nagród rocznych odnotowano w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,4 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 4,3 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,1 proc.), administrowanie i działalność wspierająca oraz górnictwo i wydobywanie (po 3,9 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 3,6 proc.).

Najniższy: w przetwórstwie przemysłowym (o 2,0 proc.), edukacji oraz informacji i komunikacji (po 2,1 proc.), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 2,2 proc.).

W sekcjach budownictwo i działalność finansowa i ubezpieczeniowa spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto bez wypłat nagród rocznych wyniósł odpowiednio o 1,8 proc. i o 0,8 proc.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.