Damsko-męska luka płacowa

Polki na tych samych stanowiskach zarabiają o 17,7 proc. mniej niż mężczyźni, czyli średnio o 575,67 zł. Są przez to bardziej narażone na biedę na emeryturze (21 proc.) niż panowie (16 proc.).
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Damsko-męska luka płacowa

PODZIEL SIĘ


Autor: portalsamorzadowy.pl

www.portalsamorzadowy.pl

6 mar 2013 11:42


Najnowsze dane dla Polski dotyczące Gender Pay Gap opierają się na badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny w październiku 2010 r. - tak wynika z najnowszego opracowania Biura Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu „Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć".

Dane te nie są w pełni porównywalne z danymi z poprzednich lat m.in. ze względu na zastosowanie dwóch nowych klasyfikacji (rodzaj działalności, zawody i specjalności), które uległy istotnym zmianom.

W latach poprzednich jednym z kryteriów doboru pracowników (w wylosowanych jednostkach) były elementarne grupy zawodów, a w badaniu za 2010 rok - specjalności. Metoda ta została wprowadzona w celu poprawy dokładności doboru próby.

Niepokojące rozwarstwienie

Główny Urząd Statystyczny oblicza GPG w procentach, z jednym znakiem po przecinku, przy wykorzystaniu przeciętnych stawek godzinowych wynagrodzeń ogółem brutto za czas opłacony dla kobiet i mężczyzn oraz wzorów zgodnych z wytycznymi Eurostatu.

Zdaniem dr Ewy Rumińskiej-Zimny ze Szkoły Głównej Handlowej międzynarodowe dane są standaryzowane, w związku z czym nie w pełni odzwierciedlają specyfikę lokalnych rynków pracy.

- Dlatego rozmawiając o rozwarstwieniu, lepiej powoływać się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, a z nich wynika, że nasza luka płacowa wynosi 17 proc. - uważa Ewa Rumińska-Zimny.

Według danych Eurostatu największa różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn występuje w Austrii (25,5 proc.), Czechach (25,5 proc.) i w Niemczech (23,1 proc.), najmniejsza na Słowenii (4,4 proc.). Polska uplasowała się na drugim miejscu z wynikiem 5,3 proc.

Z badań Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących struktury wynagrodzeń według zawodów wynika, że Polki na tych samych stanowiskach zarabiają o 17,7 proc. mniej niż mężczyźni, czyli średnio o 575,67 zł.

W 2010 r. przeciętne zarobki kobiet brutto wzniosły 3256,06 zł, a mężczyzn - 3831,71 zł. Różnice płacowe są większe w sektorze prywatnym niż w państwowym - im wyższe stanowisko, tym różnice w zarobkach są większe.

W tym samym roku najmniejsze różnice w wynagrodzeniach występowały wśród pracowników biurowych - kobiety zarabiały średnio o 64 zł mniej od mężczyzn. Największe różnice zanotowano w grupie przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy. Kobiety zarabiały średnio o 2335 zł mniej.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.