Wynagrodzenia w przemyśle, budownictwie i sektorze przedsiębiorstw. W którym regionie zarobisz najwięcej?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w pierwszej połowie roku wyniosło 4433,94 zł i było o 5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – takie dane przynosi opublikowana dziś (8.09) przez Główny Urząd Statystyczny opublikował informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw. Jak wynika z raportu GUS pensje poszły w górę we wszystkich województwach - najbardziej w dolnośląskim (o 7,6 proc.), kujawsko-pomorskim i lubuskim (po 6,9 proc.) i świętokrzyskim (o 6,8 proc.), zaś najmniej w lubelskim (o 3 proc.), mazowieckim (o 3,5 proc.) i śląskim (o 3,7 proc.).
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Wynagrodzenia w przemyśle, budownictwie i sektorze przedsiębiorstw. W którym regionie zarobisz najwięcej?

PODZIEL SIĘ


Autor: MIW

www.pulshr.pl

8 wrz 2017 22:08


• Mazowsze jest bezkonkurencyjne we wszystkich kategoriach. Ten region oferuje najwyższe zarobki przemyśle, budownictwie i sektorze przedsiębiorstw.

• Stawkę tradycyjnie zamykają regiony Polski wschodniej.

• Różnice między zarobkami w poszczególnych regionach kraju stopniowo się zmniejszają, choć do pełnego wyrównania droga jeszcze bardzo daleka.

Na najwyższe pensje w sektorze przedsiębiorstw mogą liczyć pracujący na Mazowszu (120,8 proc. średniej krajowej). Nieźle można też zarobić w woj. pomorskim, dolnośląskim i śląskim (odpowiednio 102,6; 102,1; i 100,1 proc. średniej krajowej). Najsłabiej – co nie jest nowością – zarabia się na Warmii i Mazurach (o 18,9 proc. poniżej średniej krajowej). W grupie województw o najniższym wynagrodzeniu znalazły się również: podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie (od 17,3 do 15,3 proc. mniej niż średnia w kraju).

Źródło : GUS Źródło : GUS

Jak zauważa GUS, relacja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw do średniej krajowej, w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku poprawiła się w 11 województwach (od 2,4 p. proc. w dolnośląskim do 0,1 p. proc. w łódzkim). Na Podkarpaciu nie zmieniła się, a w pozostałych województwach pogorszyła się (o 1,8 p. proc. w mazowieckim, o 1,7 p. proc. w lubelskim, o 1,2 p. proc. w śląskim i o 0,1 p. proc. w warmińsko-mazurskim).

Rozpiętość w relacji do średniej krajowej między regionami o najwyższym i najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o 1,7 p. proc. i wyniosła 39,7 p. proc.

W przemyśle największy wzrost w dolnośląskim, lubuskim i opolskim

A jak wyglądały pensje w przemyśle? Według GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w tym sektorze wyniosło w pierwszym półroczu 4459,78 zł i było o 5 proc. wyższe niż w I półroczu ub. roku. Wzrost odnotowano we wszystkich województwach, przy czym największy w dolnośląskim (o 9,6 proc.), lubuskim (o 7,7 proc.) i opolskim (o 6,7 proc.), a najmniejszy w lubelskim (o 0,1 proc.), mazowieckim (o 3,2 proc.) i śląskim (o 3,7 proc.).

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.