W Polsce rodzi się nowa gałąź gospodarki - Silver Economy

Gospodarka senioralna może pozwolić uzyskać Polsce istotną przewagę konkurencyjne ze względu na atrakcyjność cenową przy wysokim poziomie kwalifikacji personelu medycznego i opiekuńczego - to główna konkluzja płynąca z raportu Marzeny Rudnickiej oraz prof. Aleksandra Surdeja z Centrum im. Adama Smitha.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

W Polsce rodzi się nowa gałąź gospodarki - Silver Economy

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

7 lis 2013 13:22


Problemów starzejącego się społeczeństwa - jak pokazują światowe doświadczenia - nie da się efektywnie zrealizować zmasowaną interwencją administracji i olbrzymimi środkami publicznymi. Stąd proponowane rozwiązania wynikają z naturalnej odpowiedzi rynku na rosnące potrzeby społeczeństwa w zakresie usług opiekuńczych. Ich realizacja musi szanować wolność i godność osoby oraz uwzględnić odpowiedzialność rodziny i wspólnot społecznych za warunki jej realizacji.

Eksperci z CAS przestawiają propozycje działań oraz rozwiązań, które dotyczą usług opiekuńczych dla seniorów w województwie opolskim, które mogą w przyszłości stać się referencyjne dla całego kraju.

Mimo, że władze województwa opolskiego nad wyraz dobrze rozwinęły system opieki socjalnej, to dla zwiększenia jego możliwości, należy skoncentrować się na rynkowych usługach opieki nad seniorami. Bazują one na kapitale prywatnym i skierowane są dla beneficjentów nie tylko z lokalnego rynku. Umożliwi to rozwinięcie na opolszczyźnie segmentu gospodarki specjalizującego się w usługach opiekuńczo-medycznych dla seniorów.

W naturalny sposób stworzone zostaną nowe miejsca pracy dla lokalnych społeczności, czytamy w raporcie Centrum im. Adama Smitha. Opolskie zyska z kolei nową regionalną specjalizację w postaci „gospodarki senioralnej". Poprzez systemy opiekuńcze integracja międzypokoleniowa będzie miała, poza dobrem społecznym, pozytywny wymiar ekonomiczny.

W raporcie przedstawione zostały trzy nowatorskie rozwiązania: klaster usług senioralnych, placówka opiekuńcza w zamkniętym obiekcie oraz wioska seniora, których wprowadzenie w znacznej mierze opiera się na kapitale prywatnym oraz współpracy i zaangażowania władz samorządowych.

Jako najważniejsze korzyści płynące z proponowanych działań autorzy raportu wymieniają: stworzenie nowej gałęzi lokalnej gospodarki służącej zaspokojeniu potrzeb seniora, utworzenie nowych miejsc pracy w zakresie usług opiekuńczych i towarzyszących, przygotowanie warunków do imigracji osób z uprawnieniami emerytalnymi zdobytymi za granicą, wprowadzenie w skali kraju nowej jakości opieki nad seniorami.

Wymieniono także przygotowanie szerokiej, ogólnodostępnej i zintegrowanej oferty usług dla seniorów oraz podmiotów towarzyszących temu sektorowi poprzez powołanie Klastra Usług Senioralnych, platformy zorganizowanego i kompleksowego systemu zarządzania usługami opiekuńczymi i towarzyszącymi.

- Dzięki zaproszeniu europejskich seniorów na Opolszczyznę nastąpi odwrócenie niebezpiecznego kierunku przepływu zasobów ludzkich i finansowych. Naturalnym efektem „gospodarki senioralnej" w komercyjnym wymiarze będzie praca dla Opolan w ich własnym środowisku - podkreślają eksperci Centrum.

Sukces „gospodarki senioralnej" w Polsce i na Opolszczyźnie - według ekspertów CAS - zależeć będzie od umiejętnego skoncentrowania usług opiekuńczych (np. klaster) oraz wykorzystana przewag konkurencyjnych polegających na wysokich kwalifikacjach przy ich lepszych cenach.

 

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.