Ustawa o fizjoterapeutach: Rząd chce zmian w zakresie uprawnień zawodowych. Jakich?

• Do Sejmu trafił przygotowany przez posłów PiS projekt noweli ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
• Przewiduje on m.in. przesunięcie terminu jej wejścia w życie o trzy miesiące.
• Ponadto zakłada rezygnację z powołania samorządu zawodowego i zmiany w zakresie uprawnień zawodowych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Ustawa o fizjoterapeutach: Rząd chce zmian w zakresie uprawnień zawodowych. Jakich?

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/AT

10 maj 2016 13:45


W uzasadnieniu projektu oceniono, że uchwalona 25 września ub.r. ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, która ma wejść w życie 31 maja wymaga zmian.

Ustawa stanowi, iż zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym; określa wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód. Regulacja w obecnym brzmieniu przewiduje powstanie samorządu fizjoterapeutów - do jego zadań należeć miałoby m.in. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu i reprezentowanie fizjoterapeutów. Ustawa wprowadza Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów, który ma zapewnić pacjentom i pracodawcom powszechny dostęp do sprawdzenia informacji, czy dana osoba posiada uprawnienia do wykonywania zawodu.

Czytaj też: Fizjoterapeuci: Ustawa o naszym zawodzie jest dobra. Trzeba ją wdrożyć

W myśl ustawy wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega m.in. na diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii oraz kinezyterapii, a także na dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych. Regulacja zakłada, że fizjoterapeuta ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta i do uzyskania od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych informacji o jego stanie zdrowia.

W uzasadnieniu projektu PiS wskazano, że fizjoterapeuci to zróżnicowana pod względem poziomu kwalifikacji grupa zawodowa (technicy fizjoterapii, osoby posiadające tytuł licencjata i osoby posiadające tytuł magistra), niezbędne jest więc dokonanie zmian w zakresie uprawnień zawodowych fizjoterapeutów.

Poselski projekt przewiduje, że wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i kwalifikacjami wynikającymi z poziomu wykształcenia. Katalog zadań zawodowych fizjoterapeuty miałby być uzupełniony poprzez dopisanie, że wykonywanie zawodu polega także na wdrożeniu postępowania fizjoterapeutycznego zgodnie z celem skierowania na rehabilitację leczniczą i realizowaniu zleceń lekarskich.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

Fizjo 2016-05-10 16:47:47

Pomijam już absurd zakazujący nam stworzenie samorządu. Jakim prawem odmawia się nam informacji o stanie chorego czy informacji o jego stanie? Absurd goni absurd.