Trudna sztuka powrotów do... korporacji zawodowych

Rząd przyjął we wtorek, 23 kwietnia, projekt nowelizacji przepisów dotyczących możliwości ubiegania się - po spełnieniu określonych warunków - o ponowny wpis na listę członków samorządu zawodowego przez osoby skreślone wcześniej z tej listy z powodów dyscyplinarnych.
REKLAMA
Puls HR Puls HR

Trudna sztuka powrotów do... korporacji zawodowych

PODZIEL SIĘ


Autor: rynekzdrowia.pl

www.rynekzdrowia.pl

23 kwi 2013 21:13


Przedłożony przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji projekt zmian w kilku ustawach - w tym Prawie o adwokaturze - jest dostosowaniem przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2010 r.

TK orzekł wówczas, że dożywotnie usunięcie z powodów dyscyplinarnych z samorządu zawodowego, "bez prawa ubiegania się o ponowny wpis" na listę osób wykonujących ten zawód, jest niezgodne z konstytucją.

"Badane rozwiązania są - zdaniem Trybunału - nadmiernie rygorystyczne i powodują, że osoby wydalone z samorządów zawodowych nigdy, nawet po upływie wielu lat (...) nie mają szansy na rehabilitację i powrót do zawodu" - uzasadniał wtedy swój wyrok Trybunał.

W związku z tym - jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu - w projekcie przewidziano przywrócenie osobie odwołanej albo skreślonej z listy członków danego samorządu zawodowego prawa ubiegania się o ponowne powołanie na stanowisko albo ponowny wpis na tę listę.

Zapewniono także możliwość uzyskania ponownego prawa wykonywania zawodu oraz wprowadzono instytucję zatarcia wpisu o orzeczonej najsurowszej karze dyscyplinarnej, czyli zakazie wykonywania zawodu.

Proponowane w projekcie regulacje dotyczą samorządów zawodowych: adwokatów, radców prawnych, lekarzy weterynarii, notariuszy, farmaceutów, komorników sądowych, architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, rzeczników patentowych i diagnostów laboratoryjnych.

Nowe regulacje miałyby obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja dostosowana zostałaby także do zmian, nad którymi trwają już prace legislacyjne - chodzi przede wszystkim o przyjęty w zeszłym tygodniu przez Sejm pierwszy pakiet deregulacji łagodzący wymogi dostępu do 50 zawodów.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

REKLAMA