Prestiżowy znak HR Excellence in Research dla Instytutu im. Nenckiego

Jako pierwsza instytucja badawcza w Polsce, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie otrzymał prawo do posługiwania się prestiżowym znakiem HR Excellence in Research.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Prestiżowy znak HR Excellence in Research dla Instytutu im. Nenckiego

PODZIEL SIĘ


Autor: rynekzdrowia.pl

20 lut 2013 14:26


Znak jest przyznawany przez Komisję Europejską instytucjom naukowym wypełniającym postanowienia Europejskiej Karty Naukowca.

Wyróżnienie oznacza, że Instytut Nenckiego - jako pierwsza jednostka badawcza w Polsce - spełnia zalecenia zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, dotyczące m.in. mechanizmów rekrutacji naukowców i metod przyznawania im finansowania.

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania, przyjęte przez Komisję Europejską w 2005 roku, określają rolę, uprawnienia i zakresy obowiązków pracowników naukowych oraz ich pracodawców i grantodawców. Ważnym zadaniem zapisów jest upowszechnianie badań naukowych jako sposobu na realizację atrakcyjnej kariery zawodowej.

Promowanym przez Komisję Europejską znakiem HR Excellence in Research, sygnalizującym szczególnie atrakcyjne środowisko pracy, dotychczas może się pochwalić zaledwie 115 instytucji związanych z nauką w 22 państwach Europy.

- Warunki pracy naukowej w naszym instytucie okazały się tak dobre, że wypełnienie wymogów związanych z przyznaniem znaku HR Excellence in Research sprowadziło się w większości punktów do formalnego sprawdzenia zgodności stanu obecnego z europejskimi wytycznymi - podkreśla prof. dr hab. Urszula Sławińska, wicedyrektor ds. naukowych Instytutu Nenckiego.

Rada Naukowa Instytutu Nenckiego przyjęła zapisy Europejskiej Karty Naukowca w grudniu 2009 roku. Analiza wewnętrzna w Instytucie wykazała, że cześć tych zaleceń spełniono na mocy polskiego prawa – Kodeksu Pracy i ustawy o PAN – a część przez akty PAN m.in. Kodeks Etyczny PAN.

Wstępna analiza wykazała, że jeszcze na etapie składania wniosku o przyznanie znaku HR Excellence in Research Instytut Nenckiego w 95 proc. realizował postanowienia Europejskiej Karty Naukowca. Niektóre przepisy, np. regulujące możliwość zapoznawania się zainteresowanych z wynikami postępowania rekrutacyjnego, należało jedynie rozszerzyć, by obejmowały nie tylko pracowników naukowych, ale też doktorantów.

Instytucje posługujące się znakiem HR Excellence in Research podlegają co dwa lata kontroli Komisji Europejskiej.W przypadku stwierdzenia uchybień, prawo do używania znaku może zostać cofnięte.

Znak HR Excellence in Research ma znaczenie zarówno prestiżowe, jak i praktyczne. Instytut Nenckiego zyskał dzięki niemu m.in. prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej plaftormie rekrutacji naukowej EURAXESS (euraxess.pl).
W Polsce znakiem HR Excellence in Research mogła dotychczas posługiwać się tylko Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.