Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów: Będą nowe zasady?

• Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów.
• Jednym z celów projektu jest uregulowanie sposobu i trybu składania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów: Będą nowe zasady?

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/AT

9 sie 2016 7:57


Fizjoterapeuta uzyskuje tytuł specjalisty po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego i zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów (PESFZ) - mówi ustawa o zawodzie fizjoterapeuty.

W projekcie określono wzór karty przebiegu szkolenia specjalizacyjnego fizjoterapeuty, która ma pozwolić m.in. na potwierdzenie realizacji programu szkolenia. Za każdą kontrolę realizacji szkolenia prowadzonego przez akredytowane jednostki kontrolujący otrzyma 300 zł - zapisano w projekcie.

Określa on także szczegółowy tryb działania Zespołów Egzaminacyjnych wyłonionych z Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (PKE) oraz wysokość wynagrodzenia ich przewodniczącego i członków. Zaproponowano, by przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego otrzymywał 400 zł za posiedzenie, a członek Zespołu Egzaminacyjnego - 200 zł. Koszty funkcjonowania Zespołów Egzaminacyjnych ma pokrywać Centrum Egzaminów Medycznych.

Czytaj też: Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty: Będzie dłuższe vacatio legis?

Przygotowano też wzór oświadczenia członków Zespołów Egzaminacyjnych (wyznaczonych spośród członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej), które ma zapewniać bezstronność osób przeprowadzających PESFZ. Osoby te, będą musiały oświadczyć m.in., że nie są spokrewnione z fizjoterapeutą przystępującym do egzaminu.

Wysokość opłaty egzaminacyjnej będzie zróżnicowana w zależności od tego, czy fizjoterapeuta przystępuje do całości PESFZ (wówczas ma ona wynosić 450 zł), czy też jedynie do egzaminu teoretycznego albo egzaminu praktycznego wchodzących w skład PESFZ (w tym wypadku wysokość opłaty wyniesie 250 zł).

Projekt reguluje także sposób i tryb składania PESFZ. Jak wskazano w uzasadnieniu, przyjęte rozwiązania mają m.in. ułatwić Zespołom Egzaminacyjnym wyodrębnionym z PKE przestrzeganie norm porządkowych przez osoby zdające egzamin. W projekcie określono także zasady ustalania oceny końcowej z egzaminów ustnego i praktycznego oraz całego PESFZ.

Projektowane rozporządzenie zawiera ponadto szczegółowe regulacje dotyczące m.in. sposobu składania przez osoby zdające merytorycznych zastrzeżeń do pytań testowych.

Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.