Odszkodowania jednakowe dla wszystkich funkcjonariuszy

Odszkodowania za takie same uszczerbki na zdrowiu będą jednakowe dla wszystkich funkcjonariuszy, bez względu na stopień, stanowisko i rodzaj służby. Takie m.in. założenia znalazły się w projekcie ustawy autorstwa MSW, który we wtorek przyjął rząd.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Odszkodowania jednakowe dla wszystkich funkcjonariuszy

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

4 cze 2013 16:01


W projekcie uregulowano kwestie dotyczące odszkodowań z tytułu śmierci, wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami służby. Przepisy te dotyczą funkcjonariuszy siedmiu formacji: policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, BOR, ABW, Agencji Wywiadu i CBA. Projekt odnosi się także do członków rodzin zmarłych funkcjonariuszy. Autorzy projektu argumentują, że obowiązujące przepisy - m.in. na skutek rozwoju wiedzy medycznej - znacznie się zdezaktualizowały.

Dlatego też projekt nowej ustawy przewiduje uaktualnienie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą oraz określenie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu. Wprowadzone zostają definicje urazu oraz stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Stopień uszczerbku będzie ustalany w procentach, których suma nie może przekroczyć 100 proc.

W projekcie zmieniono zasady określania jednorazowego odszkodowania. Rekompensata za jednakowe uszczerbki na zdrowiu będzie jednakowa dla wszystkich funkcjonariuszy, bez względu na stopień, stanowisko i rodzaj służby. Zmieni się sposób wyliczenia odszkodowania - zastosowany będzie system wielokrotności.

Do tej pory obowiązywały świadczenia określone stałymi kwotami. Co do zasady odszkodowanie będzie wynosić 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Kwota ta w konkretnych, uzasadnionych przypadkach będzie mogła zostać zwiększona.

Autorzy projektu szacują, że odszkodowanie przy orzeczonym 5-procentowym uszczerbku na zdrowiu będzie kształtowało się na poziomie "przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim" (obecnie 3,4 tys. zł). Jak podano w uzasadnieniu projektu, przeciętne świadczenia odszkodowawcze w pierwszej połowie ub.r. wynosiły 3,4 tys. zł (policja), 3,8 tys. zł (BOR), 2,7 tys. zł (straż pożarna), 4,8 tys. zł (ABW) i 6,7 tys. zł (CBA).

Tak jak dotychczas, jednorazowe odszkodowanie otrzyma funkcjonariusz lub rodzina zmarłego funkcjonariusza z powodu wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. Wyjątkiem będą wypadki w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania służby.

Jeżeli jednak funkcjonariusz ulegnie wypadkowi w drodze do miejsca lub z miejsca wykonywania służby na skutek interwencji, odszkodowanie będzie przysługiwać. Jak przekonują autorzy projektu, takie rozwiązania są zgodne z powszechnymi zasadami ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!
CBA

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.