Nie wolno zamieniać dyżurów medycznych na godziny etatowe

0 0
Nie wolno zamieniać dyżurów medycznych na godziny etatowe

Szpital nie może zamieniać dyżurów medycznych na zwykłe godziny etatowe, za które nie płaci się dodatków - orzekł w środę Sąd Najwyższy. Sprawa dotyczyła rozliczania czasu pracy lekarzy w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Gliwicach.

Zatrudnieni w szpitalu lekarze wykonywali pracę w normalnym wymiarze czasu pracy przewidzianym ustawowo - 7 godz. i 35 min. na dobę i 37 godz. 55 min. tygodniowo. Ponadto kilka razy w miesiącu mieli dyżury medyczne, które - zgodnie z obowiązującymi przepisami - były rozliczane odrębnie i wynagradzane dodatkami liczonymi jak za pracę w nadgodzinach.

Wielokrotnie jednak zdarzało się, że lekarze w ciągu miesiąca nie wypracowywali pełnej etatowej normy czasu pracy. Wówczas szpital dopełniał nieprzepracowany czas etatowy godzinami wypracowanymi przez lekarzy na dyżurach medycznych. W efekcie za część godzin dyżurowych, przewidzianych w harmonogramach, wypłacane było tylko normalne wynagrodzenie, bez dodatków.

Szpital nie płacił także dodatku za pracę nocną, należnego w wysokości 65 proc. stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej. Uznał, że zamiast tego wystarczy wypłacić lekarzom dyżurującym w nocy podwyższony 100-procentowy dodatek za dyżur pełniony w nocy, a także w niedziele i święta.

Z taką praktyką nie zgodził się jeden z lekarzy, który pozwał szpital o zapłatę ponad 21 tys. zł niewypłaconych dodatków za dyżury medyczne i za pracę nocną.

Szpital przegrał sprawę we wszystkich instancjach - sąd I instancji zasądził w całości żądane przez lekarza kwoty, a sąd II instancji oddalił apelację szpitala. Również skarga kasacyjna szpitala została w środę oddalona w całości przez Sąd Najwyższy (sygn. I PK 110/13).

W uzasadnieniu SN wskazał, że nie jest dopuszczalne wyznaczenie określonych godzin dyżuru medycznego dla lekarza, a potem - już po odbyciu przez lekarza dyżuru - ustalenie, że część z godzin dyżurów rozlicza się jak zwykłe godziny etatowe.

"Godziny dyżuru stanowią odrębną jednostkę czasu pracy i muszą być wydzielone w harmonogramie czasu pracy, zaś po ich wypełnieniu nie wolno ich zmieniać" - powiedział sędzia Józef Iwulski w ustnym uzasadnieniu wyroku.

SN odniósł się także do kwestii dodatku za pracę nocną - wskazał, że jest to dodatek odrębnie uregulowany w przepisach o działalności leczniczej, a poprzednio - w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Obowiązujące nadal przepisy przewidują, że pracownikom wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym wykonującym stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne przysługuje dodatek w wysokości co najmniej 65 proc. stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej.

Zdaniem SN jest to odrębny dodatek i powinien być zawsze wypłacany za pracę nocną - niezależnie od tego, czy lekarz pełnił w nocy dyżur, opłacony odrębnym dodatkiem, czy wykonywał zwykłą pracę etatową.

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.