Co wywołuje stres u polskiego pracownika?

Polscy pracownicy oceniają swoje zaangażowanie jako bardzo wysokie. Są zadowoleni z relacji ze współpracownikami i przełożonymi, a także z rodzaju wykonywanej pracy. A co wzbudza u nich stres?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Co wywołuje stres u polskiego pracownika?

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

7 kwi 2014 19:59


Polskie badania na temat stresu zawodowego pokazują, że dla pracowników najbardziej stresujące są: ryzyko utraty zdrowia i życia, zagrożenie zwolnieniami z pracy i zła organizacja pracy, w tym zbyt duża biurokracja. Wskazuje na to ponad 65 proc. respondentów, a ponad 90 proc. z nich odczuwa z tego powodu stres.

Czytaj też: Pracodawcy i pracownicy poznają sposoby zarządzania stresem w pracy

Z badań wynika także, że na poziom niezadowolenia z pracy mają wpływ przede wszystkim: niezadowalająca wysokość wynagrodzenia i świadczeń socjalnych, ograniczone możliwości rozwoju zawodowego oferowane przez firmę oraz warunki, w jakich praca jest wykonywana. Największe zadowolenie pracownicy wyrażają ze swoich relacji ze współpracownikami, rodzaju wykonywanej pracy oraz z relacji z przełożonymi. Przeważająca większość pracowników ocenia swój poziom zaangażowania w pracę jako wysoki lub bardzo wysoki.

Stres sam w sobie może nieść negatywne konsekwencje zdrowotne, ale jego występowanie wpływa również pośrednio na bezpieczeństwo pracowników. Dobrym tego przykładem może być grupa zawodowa kierowców. Wyniki badań przeprowadzonych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym w latach 2011-13 w grupie pracowników przedsiębiorstw transportu drogowego (włączając komunikację miejską) pokazują, że wypadkowość jest skorelowana dodatnio z konfliktowością roli, czyli koniecznością pracy w sytuacji sprzecznie precyzowanych poleceń i norm (np. jedź szybko i bezpiecznie) oraz z odczuwanym przeciążeniem pracą.

Im więcej tego typu trudności w pracy, tym więcej wypadków doświadczali pracownicy. Stwierdzono również, że uczestnictwo w programach modyfikacji zachowań kierowców istotnie zwiększa intensywność postaw prospołecznych i zmniejsza nasilenie postaw agresywnych na drodze, poprawia samopoczucie psychiczne oraz zmniejsza poziom kolizyjności i wypadkowości.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.