wnp.pl

Zawód deficytowy - maszynista kolejowy

0 0
Zawód deficytowy - maszynista kolejowy

W ciągu najbliższych 5 lat i przy założeniu, że przewozy kolejowe nie wzrosną istotnie, potrzebnych będzie ponad 3 tys. maszynistów.

Takie szacunki przedstawia Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, opierając się na średnim wysokim wieku tej grupy pracowników.

Resort ocenia, że spośród około 17,5 tys. osób mających uprawnienia do prowadzenia pojazdów trakcyjnych w Polsce ponad połowa znajduje się w przedziale 46-60 lat. Z kolei statystyki Urzędu Transportu Kolejowego wskazują, że - według stanu na 31 sierpnia 2012 r. - maszynista miał średnio 49 lat i 10 miesięcy.

Pilnie potrzeba zatem uruchomić dodatkowe szkolenia, a przy okazji uporządkować kilka spraw dotyczących systemu szkolenia, wydawania licencji i normowania pracy, co wymagają też dyrektywy unijne. Temu służyć ma nowelizowana ustawa o transporcie kolejowym.

- Rada Ministrów przyjęła ją 12 grudnia ub. r. - przypomniał wiceminister transportu Andrzej Massel, prezentując projekt posłom z sejmowej Komisji Infrastruktury.

Według niego, nowe przepisy pozwolą też ujednolicić standardy bezpieczeństwa ruchu. Większe uprawnienia zdobędzie w tym względzie prezes Urzędu Transportu Kolejowego. To on będzie wydawał m.in. instrukcje i wytyczne dla przewoźników, także o pracy maszynistów. Obecnie przewoźnicy samodzielnie normują w przepisach wewnętrznych zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie, które są rozbieżne. Warunkiem dopuszczenia przewoźnika do działalności będzie stosowanie ujednoliconych przepisów i praktyk.

Wprowadzony zostanie nowy system przyznawania uprawnień dla maszynistów, który wiąże się ze spełnieniem kilku podstawowych warunków, jakie będą musieli spełniać przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury (są obowiązani do opracowania nowych procedur wewnętrznych wydawania świadectw maszynistów) oraz ośrodki szkolenia i egzaminowania maszynistów (muszą m.in. zapewnić odpowiednich instruktorów i egzaminatorów oraz uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez prezesa UTK).

W projekcie zawarto ponadto przepisy przejściowe, uwzględniające - wynikający z dyrektywy 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady - harmonogram wprowadzania nowych zasad nabywania uprawnień maszynistów na terenie Unii Europejskiej. Osoby ubiegające się o pracę na stanowisku maszynisty, które będą nabywać uprawnienia według nowych zasad, są obowiązane do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym przed uzyskaniem licencji. Ostateczny termin nabycia licencji ma zacząć obowiązywać w całej UE do 29 października 2018 r.

- Nowa ustawą chcemy także wyeliminować negatywne zjawiska, w tym poprzez monitorowanie czasu pracy maszynistów ograniczyć pracę dla więcej niż jednego przewoźnika - dodał wiceminister.

W celu szczegółowego omówienia projektu ustawy, komisja sejmowa powołała siedmioosobową specjalną podkomisję.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (2)

  • dla nas dobrze pracodawcy beda musieli podnosic stawki plac zeby pozyskac lub utrzymac pracownika
  • A my szkolimy kolejarzy, żeby do Belgii i Holandii wyjeżdżali. Teraz to i nam brakuje...

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.