Więcej unijnych pieniędzy na nowe miejsca pracy

- Najwięcej unijnych pieniędzy w latach 2014-2020 Opolszczyzna przeznaczy na przeciwdziałanie wyludnianiu się regionu - m.in. na tworzenie miejsc pracy, zbrojenie terenów inwestycyjnych, wspieranie godzenia życia rodzinnego i zawodowego czy opiekę nad seniorami.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Więcej unijnych pieniędzy na nowe miejsca pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

20 mar 2014 18:58


Łącznie w Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO) woj. opolskiego na lata 2014-2020 jest ponad 944 mln euro. Z tej puli ponad 340 mln euro zostanie przeznaczone właśnie na działania, które mają przeciwdziałać wyludnianiu się regionu.

Woj. opolskie ma najbardziej niekorzystną sytuację w kraju pod względem demograficznym - najwyższy w Polsce spadek liczby ludności, najniższą liczbę urodzeń na sto kobiet, najwyższą liczbę emigrantów na tysiąc mieszkańców. Dlatego władze Opolszczyzny przygotowały program tzw. Specjalnej Strefy Demograficznej, która obejmie cały region i ma przeciwdziałać wyludnianiu się województwa. W ramach tego programu realizowane będą cztery pakiety: praca to bezpieczna rodzina; edukacja a rynek pracy; opieka żłobkowo-przedszkolna oraz złota jesień.

Zarząd woj. opolskiego uznał, że najważniejsze jest stworzenie jak największej liczby miejsc pracy. To one mają powstrzymać od wyjazdów za granicę, zapewnić poczucie bezpieczeństwa, a dzięki temu skłonić do zakładania rodzin i posiadania dzieci. Stąd, w ramach proponowanych przedsięwzięć na rzecz poprawy demografii, znalazły się takie zadania jak: zbrojenie terenów inwestycyjnych (na co ma być przeznaczone ok. 50 mln euro), rozwój innowacyjności przedsiębiorstw (ok. 70 mln euro), wspieranie konkurencyjności firm, wsparcie usług i handlu w internecie czy zakładanie działalności gospodarczej (pomoc w formie dotacji czy pożyczek).

W ramach działań na rzecz demografii region opolski z pieniędzy RPO chce też wspierać edukację przedszkolną, kształcenie - w tym zawodowe i ustawiczne oraz np. prowadzić działania wspierające godzenie życia prywatnego i zawodowego.

Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Karina Bedrunka wskazała, że na ok. milion mieszkańców Opolszczyzny 150 tys. to ludzie powyżej 65. roku życia. Dlatego w ramach pakietu "złota jesień", nakierowanego na seniorów, ma być tworzona m.in. infrastruktura do opieki nad osobami starszymi. Chodzi m.in. o miejsca opieki nad seniorami, ale też miejsca pracy dla tych, którzy w takich ośrodkach znaleźliby zatrudnienie.
CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.