Węglokoks ROW szuka wiceprezesa

Spółka Węglokoks Rybnicki Okręg Węglowy ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw finansowych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Węglokoks ROW szuka wiceprezesa

PODZIEL SIĘ


Autor: WNP.pl (Jerzy Dudała)

wnp.pl

16 kwi 2015 13:06


Aplikacje można składać do 30 kwietnia, a otwarcie zgłoszeń ma nastąpić 5 maja. Rozmowy z kandydatami spełniającymi wymogi formalne mają się odbyć 7 i 8 maja br.

Kandydaci ubiegający się o to stanowisko powinni legitymować się wykształceniem wyższym, posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy, powinna ich cechować niekaralność, powinni korzystać z pełni praw publicznych, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazowi zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

Aplikacje należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych Węglokoks Rybnicki Okręg Węglowy Sp. z o.o.

Można je dostarczyć bezpośrednio do siedziby spółki, która mieści się w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29, wieża B, pokój nr 07.61, bądź wysłać pocztą.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.