W jakich sektorach rośnie, a w jakich spada zatrudnienie?

W pierwszym kwartale 2016 r. liczba pracujących rosła głównie w sektorze przemysłowym. W największym z sektorów, tj. sektorze usługowym, poziom zatrudnienia praktycznie nie zmienił się w ujęciu kwartalnym. Wyraźne spadki odnotowały natomiast rolnictwo oraz sfera publiczna gospodarki – wynika z publikacji „Kwartalny raport o rynku pracy w I kw. 2016 r.” przygotowanej przez Narodowy Bank Polski.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

W jakich sektorach rośnie, a w jakich spada zatrudnienie?

PODZIEL SIĘ


Autor: Portalspozywczy.pl

www.portalspozywczy.pl

5 sie 2016 19:59


Jak wynika z publikacji „Kwartalny raport o rynku pracy w I kw. 2016 r.” przygotowanej przez Narodowy Bank Polski wzrost zatrudnienia w I kwartale br., w odróżnieniu od poprzedniego, obserwowany był przede wszystkim w sektorze przemysłowym, w którym od początku ub.r. liczba pracujących zwiększyła się o ok. 90 tys. osób (Wykres nr 6). Można przypuszczać, że wzrost ten wynikał przy tym głównie ze wzrostu liczby pracujących w budownictwie, a dokładniej w małych firmach budowlanych.

Po skorygowaniu przez GUS populacji BAEL liczba pracujących w największym z sektorów – usługowym – wprawdzie nieznacznie obniżyła się w ujęciu kwartalnym (o 0,1 proc.), jednak jej skumulowany wzrost począwszy od I kw. 2015 r. wyniósł ponad 140 tys. osób. Kontynuację tendencji wzrostowej w usługach potwierdzają także dane sprawozdawcze z GN.

W rolnictwie z kolei, po kilku kwartałach stabilizacji, a nawet okresowego wzrostu na przełomie 2014 i 2015 r., nastąpił ponowny wyraźny spadek poziomu zatrudnienia - czytamy w publikacji NBP.

Czasowemu wyhamowaniu spadków w tym sektorze mogły sprzyjać po pierwsze zmiany regulacyjne dot. zasad obrotu nieruchomościami rolnymi, w szczególności wymóg pozostawania przez nabywcę nieruchomości rolnikiem indywidualnym. Po drugie, na perspektywy rozwoju niektórych gospodarstw rolnych istotny wpływ mógł mieć w tym czasie wzmożony napływ pracowników z Ukrainy, który poprawiał konkurencyjność kosztową tych gospodarstw.

Cały artykuł czytaj na Portalspozywczy.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
NBP

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.