Uwaga na dyskryminację przy rekrutacji

Z dyskryminacją można się spotkać nie tylko w pracy, ale również podczas rozmowy kwalifikacyjnej czy w ogłoszeniu o pracę. Jakie zachowania są niezgodne z prawem i są przejawem nierównego traktowania?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Uwaga na dyskryminację przy rekrutacji

PODZIEL SIĘ


Autor: JK

29 lis 2013 12:59


W ogłoszeniach rekrutacyjnych w sprawie pracy często można natrafić na umieszczone w nich szczegółowe sformułowania dotyczące np. wieku, płci lub narodowości kandydata. Warto pamiętać, że w świetle przepisów prawa pracy, takie kryteria oznaczają niedozwoloną dyskryminację i są zakazane.

Czytaj też: Czy polskie firmy potrafią zarządzać różnorodnością?

Pracodawca jest zobowiązany do równego traktowania kandydatów do pracy i niedyskryminowania ich m.in. ze względu na płeć, wiek, wyznanie, przekonania polityczne, orientację seksualną czy też niepełnosprawność. Zakaz dyskryminacji obowiązuje już na etapie nawiązywania stosunku pracy, a więc dotyczy wszystkich faz rekrutacji, w tym najwcześniejszej z nich - ogłoszenia o pracę. 

Dyskryminacja w ogłoszeniu o pracę

W ofertach pracy możemy spotkać wymogi dotyczące cech pożądanego pracownika, takie jak młody, dynamiczny, o wysokiej prezencji, pełnosprawny. W świetle wymienionych wyżej przepisów wymagania te mają charakter dyskryminujący i są całkowicie niedozwolone.

- Przepisy prawa pracy wykluczają stosowanie niedozwolonych elementów dyskryminujących na etapie rekrutacji - mówi Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu Radapracownikow.pl.

- Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pracodawca jest w stanie obiektywnie udowodnić, że ze względu na charakter wykonywanej pracy na danym stanowisku może pracować np. wyłącznie mężczyzna. Przykładem może być tu praca górnika umieszczona w wykazie zawodów szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia kobiet - dodaje Sosnowski.

Niestosowne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Z dyskryminującymi, niedozwolonymi praktykami ze strony pracodawcy możemy mieć również do czynienia na kolejnym etapie rekrutacji, czyli podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ewidentnym przykładem takiej sytuacji jest skierowane do kobiety pytanie o to, czy w najbliższym czasie planuje mieć dzieci, czy myśli o założeniu rodziny, czy często wzywają ją do szkoły.

Naruszenie stanowi także odmowa nawiązania stosunku pracy w przypadku, gdy pracodawca odmówi zatrudnienia m.in. ze względu na wiek, wyznanie religijne czy przekonania polityczne.

Prawo do odszkodowania

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.