Unijni ministrowie o zatrudnianiu młodych

Ludzie w wieku do 25 lat w ciągu czterech miesięcy od uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub zakończenia kształcenia powinni dostać ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub stażu.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Unijni ministrowie o zatrudnianiu młodych

PODZIEL SIĘ


Autor: portalsamorzadowy.pl (GK)

www.portalsamorzadowy.pl

4 lip 2013 19:20


Minister Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w debacie na temat wspierania zatrudnienia osób młodych w Europie, która odbyła się w Berlinie.

Szefowie instytucji europejskich oraz przedstawiciele partnerów społecznych wymieniali się doświadczeniami krajowymi oraz dyskutowali na temat strategii działań na rzecz osób młodych.

Uczestnicy debaty zgodzili się, że gwarancje dla ludzi młodych są zobowiązaniem ambitnym i wymagającym systemowych zmian. Inicjatywę tę należy wdrożyć jak najszybciej, a dodatkowe środki UE przeznaczone na ten cel powinny być uruchomione już z początkiem 2014 r.

Gwarancje polegają na zapewnieniu, by wszyscy młodzi ludzie w wieku do 25 lat w ciągu czterech miesięcy od uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub zakończenia kształcenia formalnego otrzymali dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub stażu.

Ministrowie z zadowoleniem powitali obietnicę Europejskiego Banku Inwestycyjnego udostępnienia środków w ramach projektu „Miejsca Pracy i Umiejętności - Inwestycja w Młodych" na rzecz tworzenia miejsc pracy dla ludzi młodych w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz szkolenia powiązane z zatrudnieniem.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że programami aktywizacyjnymi należy objąć nie tylko osoby przed 25 rokiem życia, a przedział wiekowy powinien być przesunięty do 30 roku życia.

Ma to duże znaczenie w obliczu opóźniania się momentu kończenia przez ludzi młodych formalnego etapu edukacji. W związku z tym zgłosił postulat wzięcia tego pod uwagę przy rozważaniu w przyszłości inicjatyw na rzecz ludzi młodych.

Minister Jacek Męcina wziął udział w spotkaniu Szefów Publicznych Służb Zatrudnienia. Podczas niego omówiono plan stworzenia skutecznych służb zatrudnienia oraz zobowiązano się do skoncentrowania działań na rzecz wdrażania gwarancji dla ludzi młodych.

Na zakończenie spotkania ministrowie zatrudnienia przyjęli „Deklarację w sprawie działań mających na celu wspieranie zatrudnienia młodzieży".

Dokument przedstawia, jak aktywna polityka rynku pracy może znacząco wpłynąć na poprawę sytuacji ludzi młodych. Wskazuje także na dostępne źródła finansowania (UE, EBI), ze szczególnym naciskiem na pożyczki w ramach EBI skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw.

Wzywa do zapewnienia warunków niezbędnych do szybkiego uruchomienia środków przewidzianych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.