Tylko co piąty pracownik jest młody. Czy zmiany prawa w zatrudnieniu to zmienią?

Liczba pracodawców, którzy planują zwiększenie zatrudnienia, jest coraz większa. Nadal jednak młodzi stanowią tylko 20 proc. ogółu pracowników. Czy planowane zmiany prawa zmienią to?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Tylko co piąty pracownik jest młody. Czy zmiany prawa w zatrudnieniu to zmienią?

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

17 wrz 2015 11:46


Ujemna od początku 2014 roku dynamika stopy bezrobocia wpływa na fakt, że również w przypadku grupy najmłodszych uczestników rynku pracy sytuacja ulega poprawie. Nadal jednak bezrobocie w grupie do 24. roku życia jest niemal dwukrotnie wyższe niż ogółem w społeczeństwie. Oznacza to, że wejście na rynek pracy dla najmłodszych jest niezmiennie dość trudne.

Jak wynika z badania Randstad „Plany Pracodawców” w większości firm młodzi pracownicy stanowią do 20 proc. ogółu pracowników. Dwie trzecie (68 proc.) pracodawców zapewnia większości z nich umowę o pracę (istotnie częściej ma to miejsce w firmach o kapitale zagranicznym – 80 proc.). Natomiast w co piątej firmie jedynie 20 proc. młodych pracowników może liczyć na taką formę zatrudnienia.

Tymczasem wyniki najnowszego badania Randstad wskazują, że dla połowy pracodawców, kluczowy w zatrudnieniu nowych pracowników jest ich staż pracy i doświadczenie zawodowe. Wczesne wejście na rynek pracy ma zatem istotne znaczenie.

Co może wpłynąć na wzrost zatrudnienia młodych? Według ankietowanych do wyboru młodego pracownika skłonią ulgi podatkowe (19 proc.) oraz dofinansowania do wynagrodzeń (17 proc.). Z kolei zmniejszenie kosztów zatrudnienia zachęciłoby 13 proc. pracodawców.

Nowa ustawa zachęci do zatrudniania młodych?

Badanie Randstad potwierdziło, że szansą dla młodych na łatwiejsze wejście na rynek pracy może być projektowana zmiana prawa, zakładająca, że przy zatrudnieniu osoby poniżej 30. roku życia na 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne będą refundowane pracodawcy przez państwo. W zamian pracodawca miałby obowiązek utrzymania zatrudnienia takiego pracownika przez kolejny rok (czyli łącznie na dwa lata).

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

starzec 2015-09-18 16:19:08

Jakie szanse na zatrudnienie będzie miał pracownik w wieku 50+?