Sprawdź ilu cudzoziemców i w jakich branżach znajduje pracę w Polsce

W 2012 r. odnotowano 6 proc. spadek wniosków o krótkoterminowe zatrudnienie cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Odnotowano jednak wzrost zapotrzebowania na specjalistów z zagranicy i to w innych branżach niż dotychczas.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Sprawdź ilu cudzoziemców i w jakich branżach znajduje pracę w Polsce

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

20 lut 2013 14:36


W ubiegłym roku pracowało w Polsce prawie 244 tys. cudzoziemców, co stanowi spadek o ponad 6 proc. w porównaniu z 2011 r., w którym Powiatowe Urzędu Pracy zarejestrowały prawie 260 tys. wniosków.

Ogólny spadek zapotrzebowania na pracowników dotknął również osoby zza wschodniej granicy, zatrudniane na okres 6 miesięcy w ciągu roku – odnotowuje w swoim raporcie agencja pracy East West Link. Najwyraźniej zaznaczyło się to w branży rolnej, w której nastąpił spadek liczby rejestrowanych oświadczeń o prawie 13 proc. w porównaniu z rokiem. Mniej oświadczeń zarejestrowali również pracodawcy z sektora budownictwa (5 proc.), jednak to i tak jedna z wiodących branży, w której zatrudniani są cudzoziemcy.

W raporcie odnotowano, że Polacy bardzo niechętnie zatrudniają w swoich gospodarstwach domowych pracowników ze Wschodu – spadek o 37 proc. w odniesieniu do roku 2011. Wzrost zainteresowania rekrutacją obcokrajowców odnotowano natomiast w sektorze transportowym (7304 – wzrost o 24 proc. w porównaniu z 2011), przemyśle przetwórczym (16426 – wzrost o 7 proc.) oraz w handlu detalicznym i hurtowym (6511 – wzrost o ponad 41 proc.). – Ogólny spadek liczby zezwoleń wiąże się z nastrojami zatrudnieniowymi w 2012 r. i związanym z nimi spadkiem popytu na pracę nisko wykwalifkowaną – tłumaczy Zbigniew Wafflard, ekspert agencji pracy EWL.

Zauważyć jednak można wyraźny przyrost zainteresowania zatrudnianiem cudzoziemców z Europy Wschodniej w branżach usługowych, w firmach poszukujących kandydatów na stanowiska specjalistyczne i umysłowe. Podmioty prowadzące działalność naukową i techniczną prawie trzykrotnie zwiększyły zapotrzebowanie na cudzoziemców (wzrost do 943 wniosków, z 360 w 2011 r.). Obcokrajowców chętniej zatrudniały również firmy IT (460 wniosków – wzrost o 55 proc.). – Po raz pierwszy od wejścia Polski do struktur Schengen nastąpiło spowolnienie w obszarze legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w oparciu o zezwolenia na pracę.

W ostatnich latach przybywało rokrocznie od kilkunastu do kilkudziesięciu procent – mówi Zbigniew Wafflard. – Czteroprocentowy spadek w odniesieniu do 2011 r. stanowi odzwierciedlenie trudnej sytuacji, z którą zmagają się pracodawcy w sektorach takich jak budownictwo czy rolnictwo. Ostatni kwartał 2012 r. przyniósł duży wzrost negatywnych nastrojów u przedsiębiorców. Zakładamy jednak, że po trudnych pierwszych miesiącach nowego roku, sytuacja kadrowa wielu przedsiębiorstw będzie się stabilizować – dodaje.

Optymistycznie wyglądają prognozy zatrudnienia cudzoziemców zwłaszcza w branży TSL, HoReCa i handlu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.