Rynek pracy, HR, rekrutacje: Kalendarium wydarzeń (18-22 kwietnia)

0 0
Rynek pracy, HR, rekrutacje: Kalendarium wydarzeń (18-22 kwietnia)
Tematyką wspólnego posiedzenia ZP RDS ds. prawa pracy oraz ZP ds. rozwoju dialogu społecznego, które odbędzie się we wtorek (19 kwietnia) będzie dyskusja nad projektem ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. (fot. pixabay)

• Na początku tygodnia górnicy z Kompanii Węglowej mają się zapoznać z projektem porozumienia, który został wypracowany w sobotę (16 kwietnia).
• W poniedziałek rozpoczynają się również egzaminy gimnazjalne, do których w ciągu trzech dni przystąpi ponad 360 tys. uczniów.
• Do czwartku (21 kwietnia) będzie można składać kandydatury na szefów i członków zarządów dwóch spółek węglowych: KHW i Węglokoksu.
• W tym tygodniu swoje święto mają krótkofalowcy oraz pracownicy przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego.

W poniedziałek (18 kwietnia) górnicy zatrudnieni w Kompanii Węglowej mają się zapoznać z projektem porozumienia, które zostało wypracowane w sobotę (16 kwietnia). Projekt zakłada m.in. zawieszenie 14-tki na lata 2016-2017, a także utworzenie kopalń. Do podpisania projektu porozumienia będzie mogło dojść po akceptacji załóg górniczych. Prawdopodobnie we wtorek (19 kwietnia) strona związkowa i zarząd spółki spotkają się z ministrem energii, Krzysztofem Tchórzewskim, by sprawę sfinalizować.

Czytaj też: Załoga Kompanii Węglowej zaakceptuje porozumienie

W poniedziałek na Śląsku odbędzie się również plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, której głównym tematem będzie problematyka rynku pracy w województwie śląskim w świetle polityki energetycznej oraz sytuacja przedsiębiorstw sektora zaplecza górniczego.

W pierwszym dniu tygodnia roboczego możemy się również spodziewać dawki danych z GUS na temat przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2016 r. Urząd opublikuje również obwieszczenia: w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami zysku w I kwartale 2016 r., a także bez wypłat nagród z zysku.

W Amsterdamie natomiast (Holandia), w poniedziałek (18 kwietnia) rozpocznie się dwudniowe, nieformalne posiedzenie ministrów ds. zatrudnienia i spraw społecznych – Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (ESPCO). Udział w wydarzeniu weźmie Renata Szczęch, podsekretarz stanu w MRPiPS.

W poniedziałek rusza również rekrutacja do Selgros Cash&Carry w Warszawie. Firma docelowo planuje zatrudnić 220 osób.

W Warszawie również, a dokładnie w Wyższej Szkole Pedagogicznej odbędzie się seminarium naukowe pt. „Zastosowanie superwizji i coachingu w polityce społecznej”. Udział w nim weźmie Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Elzbieta Bojanowska, wiceminister w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej.
Elzbieta Bojanowska, wiceminister w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dla gimnazjalistów tydzień rozpocznie się od wyzwań – w poniedziałek (18 kwietnia) ponad 360 tys. uczniów z prawie 7 tys. szkół przystąpi do egzaminu gimnazjalnego. Egzaminy będą trwały do środy (20 kwietnia).

Swoje święto natomiast w poniedziałek (18 kwietnia) obchodzą krótkofalowcy. W Polsce funkcjonuje Polski Związek Krótkofalowców, który jest wiodącą organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystywaniem ich dla rozwoju własnego i dobra społecznego. Obchodzony 18 kwietnia Światowy Dzień Krótkofalowca to również okazja do podziękowań i uznania pracy krótkofalowców podczas klęsk żywiołowych – to oni utrzymują łączność, gdy zawodzą inne systemy.

We wtorek (19 kwietnia) zbierze się również zespół problemowy Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy oraz zespół problemy Rady Dialogu Społecznego ds. rozwoju dialogu społecznego. Wspólnemu posiedzeniu będzie przewodniczył Jacek Męcina i Zbigniew Żurek.

Jacek Męcina (fot. PTWP)
Jacek Męcina (fot. PTWP)

Tematyką wspólnego posiedzenia ZP RDS ds. prawa pracy oraz ZP ds. rozwoju dialogu społecznego będzie dyskusja nad projektem ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Udział w posiedzeniu weźmie Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Natomiast tematyką posiedzenia ZP RDS ds. prawa pracy będzie m.in. zaopiniowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy.

Tego samego dnia zbierze się również Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej. Tematami spotkania będą m.in.: rozpoczęcie prac nad zawarciem nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, ocena dialogu społecznego w sektorze energetycznym, a także omówienie stanu BHP w kontekście rozporządzenia MG z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Udział w posiedzeniu weźmie Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w MRPiPS.

Marcin Zieleniecki (fot. PTWP)
Marcin Zieleniecki (fot. PTWP)

We wtorek (19 kwietnia) firma EY zaprezentuje natomiast wyniki Światowego Badania Nadużyć Gospodarczych – „Firmowe nadużycia – indywidualne konsekwencje”.

W środę (20 kwietnia) w Warszawie odbędzie się Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy – udział w nim weźmie Stanisław Szwed, sekretarz stanu w MRPiPS, który tego samego dnia weźmie również udział w spotkaniu w Ochotniczym Hufcu Pracy dotyczącym programu „Gwarancje dla młodzieży”.

W połowie tygodnia (20 kwietnia) zbierze się również zespół tematyczny ds. górnictwa i przetwórstwa siarki. Podczas spotkania przedstawiona zostanie m.in. aktualna sytuacja i problemy występujące w zakładach. Rozpatrzony zostanie również wniosek przedstawicieli Tauron Wydobycie w sprawie zgłoszenia udziału w pracach zespołu.

A co będzie się działo w Sejmie i Senacie? Dowiecie się tutaj.

W środę (20 kwietnia) obchodzony jest również Dzień Pracownika Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego.

W czwartek (21 kwietnia) odbędzie się w MRPiPS konferencja „Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce”, w której udział weźmie Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu.

Do czwartku (21 kwietnia) przyjmowane będą również zgłoszenia kandydatów na stanowisko prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego, a także na stanowiska: wiceprezesa ds. produkcji, ds. ekonomiki i finansów oraz wiceprezesa ds. handlowo-rynkowych.

Katowicki Holding Węglowy (fot. PTWP)
Katowicki Holding Węglowy (fot. PTWP)

Do tego samego dnia będą przyjmowane również zgłoszenia kandydatów na szefa spółki Węglokoks, a także na stanowiska wiceprezesów: ds. finansowych, ds. grupy kapitałowej oraz ds. handlowych.

W czwartek (21 kwietnia) mają się zakończyć konsultacje społeczne w sprawie pracy na uczelniach wyższych, w związku z opracowywaną przez MNiSW nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wśród zmian, które proponuje resort jest np. zmniejszenie częstotliwości ocen okresowych nauczycieli akademickich oraz pracowników instytutów badawczych i instytutów PAN. Obecnie ocena powinna być wykonywana co najmniej raz na dwa lata. A zdaniem resortu wystarczy, by taka ocena była wykonywana nawet raz na cztery lata.

Więcej czytaj tutaj: Praca na uczelni: Nowe przepisy. Ministerstwo wprowadzi zmiany

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.