Rośnie zatrudnienie w branży badawczo-rozwojowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że w 2014 r. nakłady na badania i rozwój w Polsce wzrosły o 12 proc. Wzrosła także liczba personelu badawczo-rozwojowego do 153,5 tys. osób oraz wskaźnik pracowników naukowo-badawczych na 1000 pracujących.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Rośnie zatrudnienie w branży badawczo-rozwojowej

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/JP

16 paź 2015 12:14


Zgodnie z opublikowanym wczoraj raportem GUS "Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2014 r.", łączna kwota przeznaczona w naszym kraju na badania i rozwój w ubiegłym roku wyniosła 16,168 mld zł. Oznacza to wzrost o 1,75 mld w stosunku do roku poprzedniego i najwyższy poziom w historii. Udział tych nakładów w PKB wynosi 0,94 proc. i również jest rekordowy.

Wzrost odnotowany jest zarówno w bieżących wydatkach na prace badawczo-rozwojowe (B+R) (o 10,3 proc.), jak i w inwestycjach w środki trwałe, wykorzystywane w pracach badawczych i rozwojowych (o 17,9 proc.).

Nadal najważniejszym źródłem finansowania inicjatyw badawczo-rozwojowych jest sektor rządowy (w 2014 r. było to źródło 45,2 proc. nakładów), jednak stale rosną nakłady pochodzące z sektora przedsiębiorstw (39 proc. wszystkich nakładów, 1,7 p.proc. więcej niż rok wcześniej).

Rośnie liczba personelu

Najwyższe nakłady wewnętrzne na działalność B+R przeznaczyły podmioty z sektora przedsiębiorstw (7,5 mld zł). Instytucje z sektora szkolnictwa wyższego przeznaczyły na badania i rozwój 4,7 mld zł, a instytucje rządowe - 3,9 mld zł. 48,6 mln zł wydały ponadto prywatne instytucje niekomercyjne.

Z opracowania wynika także, że w ubiegłym roku wzrosła liczba personelu w działalności B+R. Obecnie zajmujących się tą dziedziną jest 153,5 tys. osób. Równolegle wzrosły wskaźniki personelu zaangażowanego w działalność badawczo-rozwojową oraz pracowników naukowo-badawczych na 1000 pracujących (jest to odpowiednio 9,6 i 7,2).

GUS opracował informację na podstawie wyników badań Działalność badawcza i rozwojowa (B+R). Badaniem objęto podmioty prowadzące działalność badawczą i rozwojową w sposób ciągły lub doraźny, zlecające wykonanie prac badawczych i rozwojowych oraz przeznaczające środki na badania naukowe i prace rozwojowe.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.