Rośnie liczba firm zatrudniających powyżej 10 pracowników

Według wtorkowego (1 listopada) komunikatu GUS, w Polsce wzrasta liczba firm zatrudniających powyżej 10 osób. Rosną też wynagrodzenia w tych firmach.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Rośnie liczba firm zatrudniających powyżej 10 pracowników

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/JP

1 gru 2015 17:06


GUS podał, że w ostatnich kilku latach odnotowano wzrost ogólnej liczby podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej osób. W ubiegłym roku w grupie 79,8 tys. takich przedsiębiorstw dominowały podmioty małe, tj. o liczbie pracujących poniżej 50 osób (stanowiły 77,7 proc. wobec 78 w roku 2013).

W grupie średnich firm o liczbie pracujących od 50 do 249 osób znajdowało się 18,2 proc. jednostek (w 2013 r. - 18,1 proc.). Najmniej liczną grupę, stanowiły przedsiębiorstwa duże - 4,1 proc. ogólnej liczby przedsiębiorstw.

Zgodnie z komunikatem GUS w 2014 roku firm małych było o 20,1 proc. więcej niż w 2009 r., liczba firm dużych wzrosła o 7,6 proc., średnich - była niższa o 4,4 proc.

- W porównaniu z rokiem 2009, w badanych przedsiębiorstwach odnotowano niewielki wzrost ogólnej liczby osób zatrudnionych. Zatrudnienie w podmiotach małych i dużych wzrosło odpowiednio o 4,2 proc. i 5,2 proc., a w podmiotach średnich zmniejszyło się o 6,4 proc. - poinformował GUS.

Na koniec ubiegłego roku w objętych badaniem firmach pracowało 5,49 mln osób (rok wcześniej - 5,39 mln). W podmiotach małych pracowało 1,20 mln osób, w firmach średnich 1,52 mln, w dużych 2,76 mln.

- Blisko 60 proc. ogółu stanowili pracujący w przetwórstwie przemysłowym oraz handlu (odpowiednio 37,1 i 20,3 proc.) - zauważył GUS.

Wzrosły wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2014 roku było wyższe w porównaniu z 2009 r. W małych firmach wzrost ten wyniósł 22 proc. w średnich 22,7 proc., w dużych 18,2 proc.

Wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego w 2014 r. wyniosło 3 tys. 978 zł, co oznacza wzrost o 3,7 proc. w stosunku do roku poprzedniego. W podmiotach małych i średnich kształtowało się ono poniżej średniej (odpowiednio 3 tys. 158 zł i 3 tys. 712 zł), w dużych - powyżej i wyniosło 4 tys. 469 zł.

- Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zanotowano w firmach działających w sekcjach "górnictwo i wydobywanie" (6 tys. 914 zł) oraz "informacja i komunikacja" (6 tys. 885 zł), najniższe zaś w jednostkach z sekcji "działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi" (2 tys. 741 zł) oraz "działalność w zakresie usług administrowania" (2 tys. 825 zł) - napisał GUS.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.