Rekrutacja w branży finansowej. Pracodawca poprosi o zaświadczenie o niekaralności?

W trakcie środowego (14 lutego) posiedzenia rządu ministrowie omówią przygotowany przez ministerstwo przedsiębiorczości i technologii projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Rekrutacja w branży finansowej. Pracodawca poprosi o zaświadczenie o niekaralności?

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/JS

13 lut 2018 17:08


W uzasadnieniu projektu zwrócono uwagę, że obecnie nie ma wyraźnej podstawy prawnej, w myśl której pracodawcy w sektorze finansowym mają prawo żądać zaświadczenia o niekaralności zatrudnianych osób.

Projekt przewiduje więc, że pracodawca, będący podmiotem sektora finansowego, będzie miał prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od osoby zatrudnionej na określonych stanowiskach pracy, "podania informacji w zakresie ewentualnego skazania prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa".

Zgodnie z projektem pracodawca mógłby żądać od osoby zatrudnionej oświadczenia dotyczącego niekaralności/skazania lub informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) "nie częściej niż raz na 12 miesięcy" lub przy zmianie stanowiska pracy. Będzie mógł żądać także "w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoba ta została skazana za takie przestępstwo w trakcie zatrudnienia".

Projektodawca nie zdecydował się jednak na wprowadzenie katalogu stanowisk pracy, na których dopuszczalne będzie żądanie podania informacji w zakresie karalności, "pozostawiając tę kwestię racjonalnej ocenie pracodawców". "W ocenie projektodawcy stworzenie pełnego katalogu stanowisk, które objęte byłyby regulacją jest niemożliwe ze względu na różnorodność podmiotów sektora finansowego, wielość modeli organizacji wewnętrznej skutkującą zróżnicowaniem zakresu i dostępu do informacji, poziomem ryzyka oraz ze względu na potrzebę zachowania elastyczności proponowanej regulacji" - wytłumaczono w uzasadnieniu.

Stąd zdecydowano się jedynie na opisowe wskazanie stanowisk, na których wymagane będzie, na żądanie pracodawcy, składanie oświadczenia o niekaralności lub informacji z KRK.

Niezłożenie oświadczenia, informacji z KRK lub udzielenie informacji potwierdzających skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, może, w myśl projektu, "stanowić przyczynę nienawiązania stosunku pracy lub niezawarcia innej umowy, na podstawie której świadczona ma być dana praca".

Z kolei w przypadku osoby już zatrudnionej - nieudzielenie na żądanie pracodawcy informacji lub udzielenie informacji potwierdzających skazanie prawomocnym wyrokiem, "może stanowić przyczynę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub rozwiązania innej umowy bez względu na podstawę prawną świadczenia pracy".

Projektowane przepisy przewidują możliwość żądania oświadczenia o niekaralności lub informacji z KRK od osób ubiegających się o zatrudnienie i zatrudnionych m.in. w NBP, UKNF, BFG, UFG i Biurze Rzecznika Finansowego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.