Rekrutacja strażaków bez dyskryminacji kobiet

Zabezpieczenie rekrutacji do Państwowej Straży Pożarnej przed ewentualną dyskryminacją kandydatów, np. ze względu na płeć, i uregulowanie zasad przyznawania strażakom urlopów szkoleniowych - to cele projektu nowelizacji ustawy o PSP, przygotowanego przez MSW.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Rekrutacja strażaków bez dyskryminacji kobiet

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

1 wrz 2014 9:00


Impulsem do przygotowania projektu, który w ostatnich dniach trafił do konsultacji publicznych, było wystąpienie rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz. Trafiła do niej skarga na dyskryminację złożona przez kandydatkę na strażaka. Prosiła ona o interwencję, bo spotkała się z ogłoszeniem o naborze skierowanym wyłącznie do mężczyzn - wymagane wyniki prób wydolnościowych i testu sprawności fizycznej pomijały kobiety. Uchybień dopuściła się też komisja kwalifikacyjna, bo zażądała od kandydatki kserokopii książeczki wojskowej, celem udokumentowania jej stosunku do służby.

czytaj też: Uwaga na dyskryminację przy rekrutacji

RPO zwróciła uwagę, że w ogłoszeniach o naborze, publikowanych przez komendy PSP, brak jednolitych zasad i kryteriów w zakresie przyjmowania do służby przygotowawczej w straży. Zasad postępowania kwalifikacyjnego nie zapisano też w ustawie o PSP. "Brak tych uregulowań jest sprzeczny z art. 60 konstytucji określającym, iż obywatele polscy korzystający z praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach" - napisała jesienią 2012 r. RPO do ministra spraw wewnętrznych.

MSW - jak wynika z uzasadnienia projektu - zgodziło się, że brak w ustawie o PSP regulacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego "może sprzyjać stosowaniu niejednolitych kryteriów w zakresie przyjmowania kandydatów do służby, w tym o charakterze dyskryminującym". Jest to też niezgodne ze standardami wyznaczonymi przez Trybunał Konstytucyjny, który wielokrotnie orzekał, że aby zasady dostępu do służby publicznej były takie same dla wszystkich obywateli, ustawa musi określać obiektywne kryteria doboru kandydatów.

Projektowana ustawa ma wprowadzić zasadę, że nabór do służby będzie jawny i otwarty. Zapisano, że przyjęcie kandydata poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, składające się z co najmniej czterech etapów - oceny dokumentów, testów sprawności fizycznej i wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli nabór będzie prowadzony na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności i predyspozycji, możliwe będą dodatkowe etapy.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.